Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Grejanje na biomasu u Gerontološkom centru

Gerontološkom centru u Somboru odobrena su sredstva za realizaciju projekta uštede energije.

Foto 32080 Gerontološkom centru u Somboru odobreno je oko pet miliona dinara na konkursu za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata za korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama. Javni poziv objavio je Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Vlade AP Vojvodine. 
Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić i direktor Gerontološkog centra Sombor Zoran Drča su u utorak, 26. septembra u Novom Sadu potpisali ugovor o sufinansiranju projekta za obnovu postrojenja kotlarnice u RJ Dom za negu i stara lica na Apatinskom putu, gde će se kao energent u kotlarnici koristiti biomasa.
triletrip @ Čet, 28.09.2017. 02:35
bespovratna sredstva biomasa društvo energetska efikasnost gerontološki centar sombor kotlarnica nenad grbić pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj socijalna zaštita sombor zoran drča
• Biomasa - energent iz ravnice

Ostaci iz poljoprivrede, industrije kao i komunalnog otpada mogu se upotrebljavati kao gorivo - odnosno biogorivo. Danas prihvaćeni proizvodi su biogas, čvrsta i tečna goriva (biodizel i bioetanol).

Foto 4880Biogoriva, a naročito drvna biomasa se u poslednjih desetak godina sve više koristi za grejanje i proizvodnju električne energije. Svetski potencijal biomase je toliki da se iz njega može obezbediti dvadeset puta više energije nego što su trenutne potrebe za električnom energijom. Ukupan energetski potencijal biomase u Republici Srbiji procenjen je na 2,7 miliona toe i čine ga ostaci u šumarstvu i drvnoj industriji (oko milion toe - tona nafte ekvivalent) i ostaci u ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i primarnoj preradi voća (oko 1,7 miliona toe). Energetski potencijal biomase u stočarstvu koji je pogodan za proizvodnju biogasa je procenjen na mizernih 42.000 toe.
Upotreba biomase u energetske svrhe opravdano je iz ekonomskih, ekoloških i socijalnih razloga. Ekonomsko stanovište kaže da se povećanjem korišćenja biomase smanjuje uvoz i upotreba fosilnih goriva. Ekološki aspekt je emisija štetnih gasova, po čemu je biomasa svrstana u neutralno gorivo. Biomasa i otpad sagorevanjem ipak ispuštaju određenu količinu zagađujućih materija u vazduh, ali je ta količina višestruko manja nego kod sagorevanja fosilnih goriva. Poslednji, ne manje bitan, socijalni razlog, odnosi se na izgradnju fabrika za proizvodnju biomase i otvaranje novih radnih mesta. Utiče se i na razvoj ruralnih krajeva. Biomasa u smislu goriva za proizvodnju energije koja se smatra obnovljivim izvorom, jeste biorazgradljiva materija nastala u poljoprivredi, šumarstvu i pratećoj industriji. Obuhvata biljke i delove biljaka, ostatke i nusproizvode biljaka nastale u poljoprivredi (slama, granje, koštice...), ostatke životinjskog porekla nastale u poljoprivredi, kao i ostatke pri seči šuma, kao i biorazgradljive ostatke u prehrambenoj i drvnoj industriji koji ne sadrže opasne materije. Biomasa ne zavisi od vremenskih prilika kao, na primer, solarna energija ili energija vetra, i može se koristiti u svakom trenutku. Brojne su prednosti koje dobijamo upotrebom biomase. Pre svega to su sigurno snabdevanju energijom, izuzetno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, odnosno smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva. Proizvodnja biogoriva stvara dodatni distributivni kanal za poljoprivredne proizvode i povećava prihode poljoprivrednika, koji imaju mogućnost da direktno utiču na očuvanje životne sredine, te umanjuju rizik od požara. Osnovni nedostatak je periodična raspoloživosti biomase, te mogućnost smanjenja proizvodnje hrane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Problem može proizvesti skladištenje, jer biomasu karakteriše niži energetski sadržaj po količini u odnosu na fosilna goriva.
Izvor: Zelena energija i organska poljoprivreda - razvojne prilike - projekat sufinansira: Ministarstvo kulture i informisanja | savamajstor @ Pet, 25.12.2015. 03:40
biodizel bioetanol biogas biomasa energija fosilna goriva poljoprivreda sombor šumarstvo toe - tona nafte ekvivalent
• Trideset miliona dinara za industrijsku zonu

Grad Sombor i Elektrovojvodina doo Novi Sad zaključili Sporazum o izgradnji elektroenergetskih objekata.

Foto 7436Foto 4860Gradonačelnik Saša Todorović sa predstavnicima EPS-a, zaključio je ovaj Sporazum u cilju obezbeđenja napajanja električnom energijom budućih kupaca u industrijskom zoni grada Sombora. Ovim se regulišu međusobni odnosi i definišu oblici saradnje na izgradnji elektroenergetskih objekata na teritoriji grada u periodu 2015/2016 godine. Kako se navodi u saopštenju iz Županije, predmet sporazuma je zajedničko ulaganje u izgradnju niskonaponske i srednjenaponske mreže, kao i distributivno-transformatorskih stanica u industrijskoj zoni grada. Grad će iz sopstvenih sredstava izdvojiti više od 30 miliona dinara kako bi radovi počeli u najkraćem roku. Gradonačelnik Todorović je istakao da ovo može predstavljati još jedan u nizu podsticaja koji grad pruža potencijalnim investitorima. - Cilj je ostvariti potpuno infrastrukturno opremanje grada, a posebno industrijske zone, koja je u proteklom period bila zanemarena. Zaključivanjem ovog sporazuma bliži smo tom cilju - rekao je gradonačelnik Todorović. 
On je podsetio i da su nedavno potpisani ugovori o izgradnji objekata vodosnabdevanja, kanalizacione mreže i odvodnjavanja na teritoriji grada i naseljenih mesta u vrednosti preko 43 miliona dinara, kao i da se uskoro očekuje početak izgradnje mini-elektrana na biomasu u Stanišiću i Aleksa Šantiću, koje će zaposliti određeni broj meštana tih sela, ali i otvoriti put za buduća ulaganja u elektroenergetski sektor.
milangagrčin @ Uto, 30.06.2015. 03:18
aleksa šantić biomasa distributivno-transformatorska stanica električna energija elektroenergetski sektor elektrovojvodina industrijska zona kanalizaciona mreža mini-elektrana niskonaponska odvodnjavanje sela sombor srednjenaponska stanišić vodosnabdevanje
• Elektrane na biomasu za 12 miliona evra (5)

Gradonačelnik Sombora Saša Todorović, vlasnici poljoprivrednih gazdinstva - Vladimir Bošković u Aleksi Šantiću, Petar Rončević u Stanišiću i vlasnik slovačke firme „Energotex SK“ s.r.o. Jozef Balko, potpisali su Protokol o saradnji „sa ciljem uspostavljanja dugoročne saradnje u oblasti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Foto 24448Foto 24447 U realizaciju Protokola firma Jozefa Balka, „Energoteks SK”, će investirati više od 12 miliona evra i to na bazi partnerskih odnosa sa gradom Somborom, odnosno naseljima Aleksa Šantić i Stanišić.
Prema rečima gradonačelnika Sombora Saše Todorovića, protokol je osnova za realizaciju projekta kojim će se iskoristiti raspoloživi potencijali grada Sombora i poljoprivrednih gazdinstava, sa ciljem proizvodnje električne energije iz biomase.
- Proizvodnja održive energije u Srbiji je značajna tema, kako za resorno ministarstvo, tako i za Vladu Republike Srbije i imamo ideju i nameru da se kao grad u ovoj saradnji  pojavimo kao treći partner koji će biti garant da će investicija biti ostvarena u najskorijem roku. Grad će, kao neko ko u ime države daje državno poljoprivredno zemljište u zakup, osmisliti nekoliko podsticajnih mera za poljoprivredne proizvođače, kako bi bio masu koja im ostane nakon kupljenja useva, predali stranim partnerima koji žele da ulože u izgradnju postrojenja za proizvodnjuprva sl  električne energije - izjavio je gradonačelnik.
Vlasnik i generalni menadžer slovačke firme „Energotex SK” Jozef Balko zahvalio se gradu Somboru i gradonačelniku na razumevanju i saradnji i istakao da su pripreme za postavljanje „prvog temelja saradnje” trajale dve godine.
- Još uvek smo na početku puta koji nije lak, jer sve treba ustrojiti i postaviti kako bi projekat zaživeo. Na ove dve lokacije investiraćemo više od 12 miliona evra u periodu proleće-leto 2015. i proleće-leto 2016. godine. Vojvodina ima izuzetne potencijale za proizvodnju biomase koja je potrebna za ovaj projekat. Kapacitet svake bio stanice je 1,5 MW, a  očekivana proizvodnja je 12.000 megavat sati godišnje, za šta je godišnje potrebno 20.000 tona zelene mase. Ova količina bio mase može se proizvesti na površini od 300 hektara – naveo je Balko. Potpisivanju protokola prisustvovao je i Zoran Miler, član Gradskog veća za poljoprivredu, razvoj sela i zaštitu životne sredine.
triletrip @ Pet, 03.04.2015. 03:01
aleksa šantić biomasa ekonomija elektrana električna energija energoteks sk gradonačelnik investicija jozef balko obnovljiva energija petar rončević poljoprivreda privreda saša todorović sela sombor stanišić vladimir bošković zoran miler
• Dodeljena sredstva za energetski efikasne farme

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspodelio je nešto manje od 30 miliona dinara po konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Foto 4508Projekti se odnose na korišćenje biomase u zagrevanju farmi mlečnih krava, a za Zapadnobački okrug opredeljeno je ukupno 4,78 miliona dinara. Sredstva su dobili Božo Trivunović (790.000 din) iz Rančeva, Mirjana Jovanović (574.252 din) iz Kule, Željko Budinski (596.000 din) iz Ruskog Krstura, Pavle Firanj (790.000 din) iz Sombora, Đorđe Batalo (790.000) iz Čonoplje, Hajnalka Kalozi (670.000 din) iz Bogojeva i Sanja Bugarski (576.611 din) iz Kule.
triletrip @ Uto, 30.12.2014. 02:03
biomasa bogojevo čonoplja energetska efikasnost farma konkurs kula pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine poljoprivreda rančevo ruski krstur sombor zapadnobači okrug
>>
123