Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Budućnost isključena sa berze

Suspendovano trgovanje akcijama čonopljanskog preduzeća.

Foto 5394Beogradska berza donela je rešenje o isključenju akcija Budućnost AD Čonoplja sa MTP Belex, tržišni segment MTP-akcije. Trgovanje akcijama na MTP Belex privremeno je obustavljeno krajem aprila 2018. godine, kada je u čonopljanskom preduzeću pokrenut postupak prinudne likvidacije. Nakon obaveštenja stečajnog upravnika Dragana Veselinovića, od 10. februara 2019. godine, o otvaranju stečaja u Budućnosti AD, akcije su isključene sa berzanskog tržišta.
Privredni sud u Somboru je polovinom januara, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, započeo stečajni postupak u Akcionarskom društvu „Budućnost” poljoprivredna proizvodnja, prerada i promet. Kako je tada navedeno, poverioci u narednih 60 dana mogu prijaviti svoja potraživanja. Privredni sud u Somboru je prvo poverilačko ročište zakazao za 26. februar. Tom prilikom biće formirana i skupština poverilaca.
savamajstor @ Uto, 19.02.2019. 04:11
beogradska berza budućnost ad čonoplja dragan veselinović mtp akcije mtp belex poverilačko ročiste poverioci privreda privredni sud sombor sela sombor stečajni upravnik
• Uprava preduzeća podržala ponudu

Nedavno objavljena ponuda C & LC - Group, za preuzimanje somborske Betonjerke, dobila je i mišljenje uprave preuzeća.

Foto 6853Kako se navodi, ponuda je ocenjena kao pozitivna, te da je ponuđena cena u sladu sa važećim zakonskim propisima. Uprava preduzeća je u izdatom mišljenju pozitivno ocenila i nameru da sačuva delatnost i mesto poslovanja preduzeća, kao i to što se strateškim planovima ne predviđa smanjenje broja radnika. - Uprava podržava u celosti ponudu za preuzimanje akcija - piše u mišljenju koje su potpisali članovi odbora direktora, Milorad Lovrić, Siniša Savičić i Dragan Đurđev. Preduzeće C & LC – Group doo Beograd je pre desetak dana uputilo ponudu za preuzimanje, nepunih 25 odsto akcija (59.803 komada) AD Betonjerka Sombor, koje su uglavnom u vlasništvu bivših radnika. Ponuđeno je 570 dinara po akciji, što je po navodima, na nivou knjigovodstvene cene. Otkup će biti otvoren do 8. januara.
Vrednosni papir Betonjerke, danas, na Beogradskoj berzi košta 579 dinara, po čemu je vrednost preduzeća oko 1,2 miliona evra. Inače, C & LC – Group doo Beograd, je 75 odsto udela u somborskoj Betonjerci, kupila „u državnoj rasprodaji” pre nepunih godinu dana, za 542.000 evra. Kad se tome doda još 290.000 evra namenjenih za otkup poslednje četvrtine akcija, računica pokazuje da beogradsko preduzeće  vlasništvo namerava da kompletira, uz „uštedu” od najmanje pola miliona evra. Imaju li mali akcionari strpljenja da sačekaju novu ponudu većinskog vlasnika?
savamajstor @ Pet, 28.12.2018. 08:00
ad betonjerka beogradska berza c&lc group dragan đurđev milorad lovrić ponuda za preuzimanje akcija privreda siniša savičić sombor uprava preduzeća
• Najavljena ponuda za otkup akcija Betonjerke

Transportno preduzeće C&LC Group iz Beograda objavilo je obaveštenje o nameri preuzimanja preostalih akcija Betonjerke AD Sombor.

Foto 6853- C&LC Group iz Beograda se obavezuje da će u roku od 15 radnih dana, počev od 27. septembra, podneti zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija i objaviti ponudu za preuzimanje odmah, najkasnije narednog radnog dana - piše u obaveštenju o nameri preuzimanja. Transportno preduzeće iz Beograda planira otkup preostalog udela koji je nešto manji od 25 odsto i uglavnom je u vlasništvu fizičkih lica, bivših i sadašnjih radnika. Jedna akcija Betonjerke košta 579 dinara. Nije se menjala punih deset godina. 
Beogradsko preduzeće je krajem januara postalo vlasnik 75,06 odsto udela u somborskom društvu za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata. Kupovina većinskog paketa u Betonjerci koštala je ih je svega 542.000 evra. Rukovodstvo Betonjerke je u prethodnom periodu, kako je objavljeno na sajtu Centralnog registra hartija od vrednosti, na svoj udeo u Betonjerci (180.079 akcija) stavila zalogu prvog reda. Njihov udeo u Betonjerci, po sadašnjoj ceni akcije na Beogradskoj berzi, vredi oko 140 miliona dinara ili oko 880 hiljada evra.
savamajstor @ Uto, 02.10.2018. 09:00
beogradska berza betonjerka ad c&lc group centralni registar hartija od vrednosti - crhov obaveštenje o nameri preuzimanja ponuda za preuzimanje akcija privreda sombor transportno preduzeće
• Bimal pred preuzimanjem Sunca?!

Akcije Fabrike ulja Sunce isključene su sa Beogradske berze.

Foto 3507Rešenjem berze akcije Sunca isključene su sa Open Market tržišta, tržišnog segmenta Open market akcije, kako se navodi, po zahtevu izdavaoca. - Zahtev Izdavaoca zasniva na osnovu iz člana 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, te da su akcije Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija, kao i da je odluka skupštine akcionara Izdavaoca u vezi prestanka statusa javnog društva doneta glasovima akcionara koji je 100 odsto učešća u akcijskom kapitalu Izdavaoca stekao u pomenutom postupku. Kako je Pravilima Berze predviđeno da Berza isključuje hartije od vrednosti sa Open Market na zahtev Izdavaoca kome prestaje svojstvo javnog društva - piše u rešenju.
Pojednostavljeno, apsolutni vlasnik Fabrike ulja Sunce, pančevački Komak-pan, dosadašnje akcionarsko društvo, pretvorio je u društvo sa ograničenom odgovornošću (doo). Komak-pan je u aprilu i maju organizovao otkup, a potom i prinudni otkup akcija preduzeća. Pored radnika i malih akcionara svoj udeo, vredan oko 1,2 miliona evra, prodao je i Akcionarski fond Republike Srbije. Treba očekivati da će u narednom periodu doći i do nekoliko puta najavljenog preuzimanja somborske uljare. Novi vlasnik Sunca bi u kratkom roku mogla postati kompanija Bimal iz Brčkog čiji je većinski vlasnik Seed Oil Holdings sa sedištem u Austriji.
savamajstor @ Čet, 09.08.2018. 09:31
akcionarski fond republike srbije beogradska berza bimal brčko fabrika ulja komak-pan open market privreda seed oil holdings sombor sunce
• PP Bezdan izašao sa berze

Poljoprivredno preduzeće iz Bezdana više nema status akcionarskog društva.

Foto 18756Beogradska berza je prethodne nedelje donela rešenje o isključenju akcija PP Bezdan sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije. Kako se navodi u obrazloženju, zahtev Izdavaoca zasniva na osnovu iz člana 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, te da su akcije Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija, kao i da je odluka skupštine akcionara Izdavaoca u vezi povlačenja akcija sa tržišta, te prestanka statusa javnog društva doneta glasovima akcionara koji su 100 odsto učešća u akcijskom kapitalu Izdavaoca stekli zajedničkim delovanjem u pomenutom postupku - navedeno je u odluci Beogradske berze.
Poljoprivredno preduzeće Bezdan će u narednom periodu najverovatnije biti u potpunosti pridodat imperiji Industrije mesa Matijević iz Novog Sada, koja u ovom momentu poseduje 99,68 odsto udela u preduzeću. Preostalih, nešto više od 0,3 odsto pripada povezanoj firmi Ekolab doo. Poljoprivredno preduzeće Bezdan privatizovano je još 2002. godine. IM Matijević je tada za kupovinu 51,7 odsto udela u vlasništvu platio 1,2 miliona maraka. Poljoprivredno preduzeće Bezdan je tada upravljalo sa 1.500 hektara društvene i oko 1.000 hektara državne zemlje.
savamajstor @ Pon, 25.06.2018. 02:17
beogradska berza bezdan ekolab doo industrija mesa matijević isključenje akcija mtp belex pp bezdan privreda sela sombor
>>
1234
. . .
18