Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Severtrans upisao dodatne akcije

Beogradska berza je objavila da je Akcionarsko društvo Severtrans prijavila novu, četvrtu emisiju od 68.255 akcija.

Foto 36132Akcionarsko društvo Severtrans je po uključenju dodatnog broja, vlasništvo podelilo na 330.226 akcija, pa se po aktuelnoj berzanskoj ceni, vrednost preduzeća kreće oko 82 miliona dinara ili nepunih 700 hiljada evra. Iako je somborsko prevozničko preduzeće na Beogradskoj berzi od 2008. godine do sada nije zabeležena ni jedna trgovina. Cena akcije je 249 dinara.
Najveći pojedinačni akcionari u Severtransu AD iz Sombora su Registar akcija i udela sa 41,4 odsto, Gradska uprava grada Sombora sa paketom od 16,9 odsto akcija i JP Vrbas sa dva odsto udela. Među akcionarima, sa manje od jedan odsto vlasništva, su i lokalna komunalna preduzeća Vodokanal i Čistoća. Preostale akcije su u rukama malih akcionara, uglavnom bivših radnika. Vlasništvo u Severtransu deli više od 1.220 pravnih i fizičkih lica.
Ministarstvo privrede je 27. decembra objavilo poziv za prodaju državnog paketa od 195.695 akcija Severtransa po početnoj ceni od 130,6 hiljada evra, međutim tri dana kasnije poništili su taj postupak. Odlaganje je obrazloženo potrebom da se razmotre „određena pitanja u vezi sa imovinom subjekta privatizacije”.
savamajstor @ Pet, 10.01.2020. 09:00
beogradska berza gradska uprava grada sombora jkp čistoća jkp vodokanal jp vrbas privreda registar akcija i udela severtrans ad sombor
• Betonjerka emitovala dodatne akcije

Beogradska berza je objavila da će od ponedeljka na tržišni segment MTP Belex biti uključenja druga emisija akcija Betonjerke AD iz Sombora.

Foto 6853Objavljeno je da je društvo na poslednjem zasedanju Skupštine akcionara donelo odluku o izdavanju druge emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja. Kako se navodi emisiju čini 120.028 akcija, pojedinačne vrednosti 500 dinara. Time je osnovni kapitala preduzeća uvećan za oko 60 miliona dinara ili nešto više od 510.000 evra. Zvanični izveštaj sa sednice skupštine akcionara kaže da registrovani kapital preduzeća nakon druge emisije akcija iznosi nepunih 180 miliona dinara ili oko milion i po evra.
Akcionarsko društvo Betonjerka privatizovano je početkom prošle godine. C&LC Group je 75 odsto državnog kapitala otkupila za 542.000 evra. Početkom ove godine organizovan je uspešan otkup akcija, a potom i prinudni otkup nakon koga je pomenuto beogradsko preduzeće postalo apsolutni vlasnik Betonjerke. Inače, preostalu četvrti akcija preduzeća, C&LC Group je platila nešto manje od 300.000 evra. Privredno društvo za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata je u 2018. godini ostvarilo dobit od preko 19 miliona dinara.
savamajstor @ Pon, 14.10.2019. 05:45
beogradska berza betonjerka ad c&lc group emisija akcija mtp belex privreda skupština akcionara sombor
• Gradska pekara izbrisana, Mijići sedam godina u bekstvu

Nedavno je Beogradska berza stavila tačku na postojanje Akcionarskog društva Gradska pekara iz Sombora.

Foto 15304Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa tržišta, kako je navedeno u obrazloženju Beogradske berze, doneto je nakon okončanog postupka prinudne likvidacije Gradske pekare AD (GPKS), te brisanja i ispisa akcija iz nadležnih registara. Beogradska berza je objavila da na osnovu preuzetih i javno objavljenih podataka nadležnih registara Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, konstatovano je da je usled okončanog postupka prinudne likvidacije Gradske pekare AD rešenjem APR od 27. avgusta tekuće godine izdavalac brisan iz registra koji vodi APR, kao i da je CRHOV tri dana kasnije izvršio ispis akcija imenovanog preduzeća. Agencija za privredne registre je postupak prinudne likvidacije započela pošto je utvrđeno da nisu dostavljeni finansijski izveštaji Gradske pekare u prethodne četiri poslovne godine. Branko Mijić iz Sombora je 2003. godine postao vlasnik većinskog paketa Društvenog preduzeća „Pekar”. On je dve trećine izdatih akcija otkupio za nešto više od 32.000 evra. Ozbiljni problemi u poslovanju preduzeća javili su se tokom 2011. godine, kada su po izjava bivših radnika, direktori Branko i Gordana Mijić poslednji put viđeni u Gradskoj pekari, te se smatra da su tada u bekstvu.
Specijalni sud u Beogradu je u novembru 2016. godine prvostepeno osudio vlasnika i direktora Gradske pekare, Branka Mijića na osam godina zatvora zbog zloupotreba kojima je sa saradnicima oštetio Republičku direkciju za robne rezerve za više od 470 miliona dinara. Istom presudom njegova supruga Gordana Mijić (54) osuđena je na sedam godina zatvora, Siniša Kozlina na tri i po godine zatvora, Staša Savković na godinu i po dana i Mihajlo Uvaček na dve godine zatvora. Mijiću je odlukom suda oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom u iznosu od 38,74 miliona dinara. Branku i Gordani Mijić je tom presudom naloženo da Republičkoj direkciji za robne rezerve na ime naknade štete solidarno plate iznos od 474,613 miliona dinara. Njihova imena pojavljuju se i među odgovornima za zloupotrebe prilikom ugovaranja i prodaje regresiranih i neregresiranih mineralnih đubriva u pančevačkoj Azotari.
savamajstor @ Sre, 02.10.2019. 06:41
agencija za privredne registre azotara pančevo beogradska berza branko mijić brisanje društveno preduzeće pekar gordana mijić gradska pekara ad likvidacija mihajlo uvaček privreda republička direkcija za robne rezerve siniša kozlina sombor specijalni sud staša savković
• Budućnost isključena sa berze

Suspendovano trgovanje akcijama čonopljanskog preduzeća.

Foto 5394Beogradska berza donela je rešenje o isključenju akcija Budućnost AD Čonoplja sa MTP Belex, tržišni segment MTP-akcije. Trgovanje akcijama na MTP Belex privremeno je obustavljeno krajem aprila 2018. godine, kada je u čonopljanskom preduzeću pokrenut postupak prinudne likvidacije. Nakon obaveštenja stečajnog upravnika Dragana Veselinovića, od 10. februara 2019. godine, o otvaranju stečaja u Budućnosti AD, akcije su isključene sa berzanskog tržišta.
Privredni sud u Somboru je polovinom januara, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, započeo stečajni postupak u Akcionarskom društvu „Budućnost” poljoprivredna proizvodnja, prerada i promet. Kako je tada navedeno, poverioci u narednih 60 dana mogu prijaviti svoja potraživanja. Privredni sud u Somboru je prvo poverilačko ročište zakazao za 26. februar. Tom prilikom biće formirana i skupština poverilaca.
savamajstor @ Uto, 19.02.2019. 04:11
beogradska berza budućnost ad čonoplja dragan veselinović mtp akcije mtp belex poverilačko ročiste poverioci privreda privredni sud sombor sela sombor stečajni upravnik
• Uprava preduzeća podržala ponudu

Nedavno objavljena ponuda C & LC - Group, za preuzimanje somborske Betonjerke, dobila je i mišljenje uprave preuzeća.

Foto 6853Kako se navodi, ponuda je ocenjena kao pozitivna, te da je ponuđena cena u sladu sa važećim zakonskim propisima. Uprava preduzeća je u izdatom mišljenju pozitivno ocenila i nameru da sačuva delatnost i mesto poslovanja preduzeća, kao i to što se strateškim planovima ne predviđa smanjenje broja radnika. - Uprava podržava u celosti ponudu za preuzimanje akcija - piše u mišljenju koje su potpisali članovi odbora direktora, Milorad Lovrić, Siniša Savičić i Dragan Đurđev. Preduzeće C & LC – Group doo Beograd je pre desetak dana uputilo ponudu za preuzimanje, nepunih 25 odsto akcija (59.803 komada) AD Betonjerka Sombor, koje su uglavnom u vlasništvu bivših radnika. Ponuđeno je 570 dinara po akciji, što je po navodima, na nivou knjigovodstvene cene. Otkup će biti otvoren do 8. januara.
Vrednosni papir Betonjerke, danas, na Beogradskoj berzi košta 579 dinara, po čemu je vrednost preduzeća oko 1,2 miliona evra. Inače, C & LC – Group doo Beograd, je 75 odsto udela u somborskoj Betonjerci, kupila „u državnoj rasprodaji” pre nepunih godinu dana, za 542.000 evra. Kad se tome doda još 290.000 evra namenjenih za otkup poslednje četvrtine akcija, računica pokazuje da beogradsko preduzeće  vlasništvo namerava da kompletira, uz „uštedu” od najmanje pola miliona evra. Imaju li mali akcionari strpljenja da sačekaju novu ponudu većinskog vlasnika?
savamajstor @ Pet, 28.12.2018. 08:00
ad betonjerka beogradska berza c&lc group dragan đurđev milorad lovrić ponuda za preuzimanje akcija privreda siniša savičić sombor uprava preduzeća
>>
1234
. . .
19