Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Sledi upoznavanje sa pravima, mogućnostima i obavezama

Realizovano anketiranje građana u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021”.

Foto 35194 Sama anketa, kako objašnjavaju iz gradske uprave, je početak novog ciklusa sprovođenja ovog Akcionog plana, koji za cilj, pored pojašnjavanja načina trošenja sredstava, ima i predstavljanje različitih načina komunikacije između građana i organa lokalne samouprave i javnih preduzeća. Navode da je tokom anketiranja, posebna pažnja posvećena već postojećim modalitetima saradnje i komunikacije između građana i lokalne administracije, kao što su javne rasprave, ali i komunalni servisi kao što su „Pitajte gradonačelnicu i Prijavi komunalni problem koji su deo svojevrsnog „servisa 24” gde svaki građanin koji postavi pitanje iz oblasti nadležnosti lokalne samouprave ili javnih komunalnih preduzeća, u što kraćem roku dobija odgovor na svoje pitanje i samim tim rešenje problema sa kojim se suočava.
Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021” će u narednom periodu, u saradnji sa mesnim zajednicama sa teritorije grada i naseljenih mesta, započeti i niz javnih rasprava i aktivnosti koje će biti upućene na upoznavanje građana sa svojim pravima, mogućnostima, ali i obavezama prema lokalnoj samoupravi i zajednici.
savamajstor @ Uto, 05.03.2019. 03:52
akcioni plan akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021 anketa društvo gradska uprava grada sombora lokalna administracija pitajte gradonačelnicu prijavi komunalni problem sombor tim za implementaciju
• Anketa o trošenju novca od poreza na imovinu

Gradska uprava poziva građane da učestvuju u anketi o poznavanju i zadovoljstvu građana procesa odlučivanja i trošenju dela poreskih sredstava.

Foto 7436- Tim za sprovođenje i implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021” sprovodi kratku anketu o poznavanju i zadovoljstvu merama akcionog plana koje su do sada sprovedene u gradu Somboru - objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu. Nadležni pozivaju građane da u nekoliko minuta odgovore na pitanja u anketi.
Skupština grada Sombora je u junu 2018. usvojila ovaj strateški dokument, koji će se po fazama sprovoditi u naredne tri godine. - Te faze podrazumevaju sprovođenje aktivnosti kojima se povećava stepen uključivanja javnosti, tačnije, građana i grupa građana u proces donošenja odluka kojima se raspoređuju i troše sredstva prikupljena po osnovu poreza na imovinu. Neke od aktivnosti koje su do sada sprovedene su participativno budžetiranje, izrada Građanskog vodiča kroz budžet, kao i javne rasprave održane povodom usvajanja planskih i drugih strateških dokumenata važnih za funkcionisanje grada i same lokalne zajednice - navode nadležni.
savamajstor @ Sre, 20.02.2019. 01:36
akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021 anketa društvo građanski vodič participativno budžetiranje sombor
• Počelo prikupljanje predloga za građanske projekte

Prikupljanje predloga projekata koji će biti realizovani sredstvima gradskog budžeta u 2019. godini počelo je 10. oktobra.

Foto 7436Građani imaju mogućnost da kreiraju deo gradskog budžeta za 2019. godinu, predlažući projekte koji će poboljšati kvalitet života u njihovoj mesnoj zajednici, ulici, kvartu, selu ili salašima. Način da to ostvare jeste da  svoj predlog dostave u okviru realizacije projekta „Participativno budžetiranje 2019”.
Poziv građanima da predlože projekte uputili su Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede i Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja.
- Prikupljanje predloga traje do 20. oktobra i građani mogu da se organizuju i okupe oko srodnih ideja i zahteva, a grad će predloge koji dobiju najveću podršku građana finansirati. Značaj svega ovog jeste da građani odlučuju o tome gde će se trošiti njihov novac, jer plaćaju porez na imovinu i smatramo da je potrebno da o tim sredstvima i njihovom trošenju odlučuju građani - istakao je Sava Dojić.
Branislav Svorcan je naveo da je za potrebe sprovođenja „Participativnog budžetiranja 2019”, distribuirano 29 hiljada anketnih listića i građani su ih već dobili uz račune JKP „Čistoća”.
- Prilikom pregledanja anketnih listića zabeležićemo svaku ideju i predočićemo ih građanima, bez obzira na to da li neki predlog ima dva ili 302 glasa - kazao je Branislav Svorcan.
triletrip @ Čet, 11.10.2018. 00:51
anketa branislav svorcan društvo glasanje grad grad sombor gradsko veće građani participativno budžetiranje pomoćnik gradonačelnice porez na imovinu projekat sava dojić sela sombor
• Anketa o trošenju novca od poreza na imovinu

Lokalna smaouprava uputila je putem zvaničnog sajta poziv građanima za učešće u anketi. Nejasno je zašto u pozivu nisu promenili definiciju opština u grad, obzirom da je Sombor još pre decenije to postao. Objavljujemo poziv bez intervencija.

Foto 5000- Vaše mišljenje nam je važno! …da bismo zajedno odlučili u šta da ulažemo i time gradimo budućnost naše „opštine”. Vi ste, kao poreski obveznik, kroz plaćanje poreza na imovinu, doprineli da naša opština ima sredstva da ulaže u svoju budućnost. Želimo da nam kažete da li ste zadovoljni radom naše „opštine”, želimo da čujemo da li biste se uključili u odlučivanje o tome na šta se troši „opštinski budžet”. Kroz popunjavanje ove kratke, anonimne ankete će Vaš glas doprineti da naše usluge ka Vama budu bolje. Uključi se, ti se pitaš! Istraživanje se sprovodi u okviru Programa „Reforma poreza na imovinu”, a uz podrsku Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije - objavljeno je na gradskom sajtu.
Anketa sadrži desetak pitanja, kroz koja bi građani trebalo da ocene pojedine postupke lokalne samouprave. Tiču se procedura i javnosti rada, samih organa, zatim trošenja novca, obaveštenosti i podsticanju građana na učešće u planiranju trošenja novca od poreza na imovinu. Anketa
savamajstor @ Pet, 28.09.2018. 08:30
anketa društvo reforma poreza na imovinu sombor švajcarsjka konfederacija vlada srbije
• Traže se anketari za poljoprivredu

Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je javni poziv za anketare koji će sprovoditi Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, u periodu od 1. oktobra do 30. novembra.

Foto 6665Foto 4880Konkurs je otvoren do 21. avgusta, a zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo putem veb aplikacije Republičkog zavoda za statistiku.
Radi sprovođenja ankete biće angažovano ukupno 536 anketara, od koji osam za teritoriju grada Sombora. Kandidati za anketare moraju ispuniti sledeće uslove: moraju biti državljani Republike Srbije, starosti od najmanje 18 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, te uslov da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.
Kriterijumi za izbor kandidata su: stručna sprema, oblast obrazovanja, radni status, učestvovanje u Popisu poljoprivrede 2012. godine ili drugim statističkim istraživanjima RZS u poslednje tri godine i posedovanje vozačke dozvole i mogućnost korišćenja vozila za rad.
Prednost pri izboru imaće nezaposleni kandidati sa visokom stručnom spremom u poljoprivrednoj struci, mogućnošću korišćenja vozila za rad, kao i oni koji su učestovali u Popisu poljoprivrede 2012. godine ili drugim statističkim istraživanjima RZS u poslednje tri godine.
Spisak kandidata pozvanih na intervju biće objavljen 24. avgusta na veb sajtu RZS, gde se mogu videti i detaljnije informacije o izboru anketara i njihovim obavezama.
triletrip @ Čet, 16.08.2018. 00:19
anketa društvo javni poziv konkurs nezaposleni poljoprivreda posao republički zavod za statistiku sombor
>>
1234