Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Mere za trošenje novca od poreza na imovinu

Meštanima i članovima MZ Bački Monoštor predstavljene su mere akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021.

Foto 35441 Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na poboljšanje dijaloga sa građanima, i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koji odgovaraju njihovim potrebama. Na prezentaciji je istaknuto da samo svojim angažmanom, učešćem u javnom i političkom životu, građani mogu direktno uticati na proces donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života u zajednici u kojoj žive. U isto vreme, direktno će uticati na prihvatanje prioriteta koji će se finansirati iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu. - Vaše učešće je od velikog značaja za poboljšanje kvaliteta života vas, vaše porodice, vaših sugrađana i za ukupan razvoj lokalne zajednice. S toga je jako važno uputiti i uključiti sugrađane u ove procese. Ovakvim angažovanjem vaših sugrađana ove godine će se, osim u gradu, realizovati i predloženi projekat u Bačkom Monoštoru - rekao je Branimir Trbojević, poreski inspektor, koji je govorio o važnosti plaćanja poreza na imovinu, kao i o participativnom budžetiranju. Na prezentaciji su, uz njega, govorili, Nikolina Kovačić i Jovana Grujić, članice Radne grupe za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021.
Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi ga Helvetas.
savamajstor @ Sre, 10.04.2019. 05:25
akcioni plan bački monoštor branimir trbojević helvetas jovana grujić mesna zajednica ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ministarstvo finansija nikolina kovačić porez na imovinu reforma poreza na imovinu sela sombor stalna konferencija gradova i opština švajcarska agencija za razvoj i saradnju (sdc)
• Predstavljen nacrt saobraćajne strategije

Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja i akcionog plana za realizaciju Strategije za period od 2018. do 2022. za grad Sombor.

Foto 35250 Javna rasprava će trajati od 15. do 22. marta, a u tom periodu građani mogu da dostave svoje predloge, sugestije i komentare u pisanom obliku na adresu navedenog Odeljenja (Trg cara Uroša 1) ili u elektronskom obliku na imejl: ilatas@sombor.rs. Javna prezentacija o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja i akcionog plana za realizaciju Strategije za period od 2018. do 2022. za grad Sombor će se održati 22. marta u sobi 108 Županije, od 10 do 11 časova - saopštili su nadležni.
Kako je navedeno u dokumentu, podaci o broju saobraćajnih nezgoda i nastradalim licima ukazuju da je u saobraćajnim nezgodama, na teritoriji grada Sombora u periodu od 1997. do 2017. godine, poginulo 245 lica, dok je 5.505 lica povređeno u saobraćaju. Samo u poslednjih deset godina, u periodu od 2007. do 2017. godine, smrtno je stradalo 101 lice, dok je teže ili lakše povređeno 2.843 lica. Naglašava se da su po učešću u saobraćajnim nezgodama, iznad republičkog proseka pešaci, biciklisti i stariji od 65 godina, a da izuzetno rizičnu grupu predstavljaju mladi, kojima se u narednom periodu mora posvetiti posebna pažnja. Najveći broj poginulih lica evidentiran je subotom – 10 poginulih lica, što čini 33,3 odsto od ukupnog broja poginulih lica u periodu od 2012. do 2017. godine. Istaknuto je i da za tih pet godina na našim putevima nije stradalo ni jedno dete. Prosečni godišnji priliv sredstava od naplaćenih novčanih kazni za saobraćajne prekršaje, koji se zadržava u lokalnom budžetu grada Sombora, iznosi oko milion dinara mesečno. Visina troškova saobraćajnih nezgoda u 2017. godini bila je preko 4,9 miliona evra, dok je taj iznos posmatrajući od 2012. godine premašio 23 miliona evra. Inače, najveću vrednost javnog rizika stradanja u Zapadno Bačkom okrugu ima opština Odžaci.
Autori Strategije su u dokumentu izrazili ambiciju da Sombor postane najbezbednija lokalna samouprava na teritoriji APV, da se uspostavi održiv sistem koji će obezbediti kontinualno smanjenje broja i posledica, ali troškova saobraćajnih nezgoda. Navedeno je da u budućnosti treba težiti da grad Sombor uspostavi sistem merenja indikatora na svojoj teritoriji čime bi se nedvosmisleno istakle specifičnosti ponašanja učesnika u saobraćaju na teritoriji grada Sombora, i omogućilo bolje prepoznavanje problema na koje treba prioritetno delovati.
Nacrte Strategije i Akcionog plana možete preuzeti u prilogu vesti.
savamajstor @ Čet, 14.03.2019. 08:00
akcioni plan biciklisti javna prezentacija javna rasprava javni rizik stradanja mladi opština odžaci pešaci privreda saobraćaj sombor stariji od 65 godina strategija bezbednosti saobraćaja i akcionog plana za realizaciju strategije za period od 2018. do 2022. za grad sombor
• Sledi upoznavanje sa pravima, mogućnostima i obavezama

Realizovano anketiranje građana u okviru sprovođenja mera „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021”.

Foto 35194 Sama anketa, kako objašnjavaju iz gradske uprave, je početak novog ciklusa sprovođenja ovog Akcionog plana, koji za cilj, pored pojašnjavanja načina trošenja sredstava, ima i predstavljanje različitih načina komunikacije između građana i organa lokalne samouprave i javnih preduzeća. Navode da je tokom anketiranja, posebna pažnja posvećena već postojećim modalitetima saradnje i komunikacije između građana i lokalne administracije, kao što su javne rasprave, ali i komunalni servisi kao što su „Pitajte gradonačelnicu i Prijavi komunalni problem koji su deo svojevrsnog „servisa 24” gde svaki građanin koji postavi pitanje iz oblasti nadležnosti lokalne samouprave ili javnih komunalnih preduzeća, u što kraćem roku dobija odgovor na svoje pitanje i samim tim rešenje problema sa kojim se suočava.
Tim za implementaciju „Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021” će u narednom periodu, u saradnji sa mesnim zajednicama sa teritorije grada i naseljenih mesta, započeti i niz javnih rasprava i aktivnosti koje će biti upućene na upoznavanje građana sa svojim pravima, mogućnostima, ali i obavezama prema lokalnoj samoupravi i zajednici.
savamajstor @ Uto, 05.03.2019. 03:52
akcioni plan akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021 anketa društvo gradska uprava grada sombora lokalna administracija pitajte gradonačelnicu prijavi komunalni problem sombor tim za implementaciju
• Građani „odlučuju” o trošenju novca od poreza

Javna tribina o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu zakazana je za petak u 11 časova, u velikoj sali Županije.

Foto 7436- Tribina je zamišljena kao razmena mišljenja, a održavanjem tribine žele se podstaći građani, udruženja građana i druge organizacije, da se aktivno uključe u odlučivanje o trošenju budžetskih sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu, jer je to prihod koji se u celini koristi u lokalnoj samoupravi. Učesnici tribine imaće mogućnost da iskažu svoje mišljenje i ocene Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021, popunjavanjem anketnog listića, ali i tokom javnih konsultacija - objavljeno je na zvaničnom sajtu grada. Nažalost, izostala je ozbiljnija najava predstavljanja navedenog Akcionog plana, a samim tim i „prvi cilj” tog dokumenta, dobra informisanost građana, kako bi mogli da učestvuju u procesu odlučivanja o trošenju sredstva prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.
- Informisanost je preduslov bilo kakvog učešća građana u procesu odlučivanja. Da bi građani mogli da učestvuju u demokratskom procesu vršenja javnih poslova i da bi bili istinski aktivni subjekt u kontroli organa vlasti, oni moraju imati uvid u informacije kojima raspolažu ti organi. Informisanje građana predstavlja prvi stub neposrednog učešća građana uprocesukreiranja i donošenja odluka u lokalnoj sredini - piše u Akcionom planu, koji će upetak na javnoj tribini biti predstavljen građanima Sombora. Kako se navodi u SWOT analizi trenutne slabosti grada Sombora, kada su je u pitanju javno trošenje sredstava i učešće građana navedeni su: nedovoljna edukacija službenika, nedovoljno dobra komunikacija između odeljenja, nedovoljni resursi, inertnost građana, nerazvijena svest o značaju informisanja, konsultacije i učešća građana, pretežno nefomalna interna komunikacija, neiskorišćenost postojećih kanala komunikacije za dvosmernu komunikaciju, nedostatak redovne komunikacije sa poslovnim sektorom, odnosno nepostojanje mehanizama za praćenje i merenje učinka komunikacijskih aktivnosti. Autori Akcionog plana su predočili da su najveće pretnje čitavom procesu implementacije mogu biti: spor proces promene svesti, loš stav građana o gradskoj administraciji, odliv mladih ljudi i stručnjaka, nerazvijena svest građana o potrebi uspostavljanja dvosmerne komunikacije, te nemogućnost angažovanja adekvatnih kadrova koji bi se bavili komunikacijom. SWOT analizom, kao snaga, organa lokalne samouprave evidentirano je iskustvo u pripremi i realizaciji projekata, posvećenost poslu, stručnost, znanje i iskustvo... Dok ne počne realizacija Akcionog plana za uključivanje građana u proces odlučivanja o trošenju sredstva prikupljenih po osnovu poreza na imovinu podsećamo nadležne u Županiji da zvaničnmi tviter nalog, koji bi trebalo da bude među najznačajnijim karikama informisanja građana, ne radi od marta, odnosno punih šest meseci.
Preobimnom programu tribine, koja je zakazana za petak u 11 sati u svečanoj županijskoj sali, biće pridodato i predstavljanje ovogodišnjeg projekta „Participativno budžetiranje”, kao i okvirnom kalendaru dešavanja.
savamajstor @ Čet, 13.09.2018. 02:10
akcioni plan društvo informisanje građana javna tribina kultura participativno budžetiranje porez na imovinu privreda sombor
• Raste tražnja za organskim proizvodima

Iako trenutno zauzimaju jako mali postotak ukupnog svetskog tržišta hrane, organski proizvodi postaju sve traženija roba u svetu, i sve je značajnije učešće ovih proizvoda u svetskim trgovinskim tokovima.

Foto 23465Procene govore da će učešće organskih proizvoda na svetskom tržištu hrane nastaviti ubrzano da raste u narednim godinama. U prilog tome ide i činjenica da je 2010. godine organska proizvodnja u svetu zauzimala 37 miliona hektara, odnosno osam miliona hektara više nego 2005. godine. U istom periodu obradive površine pod organskom proizvodnjom na teritoriji EU povećale su se sa šest na devet miliona hektara, što je u proseku rast od gotovo deset odsto na godišnjem nivou. Rast tražnje organskih proizvoda, pre svega voća, povrća, mleka i mlečnih prerađevina, zabeležen je prethodnih godina u većini evropskih zemalja. Prednjače Nemci, ali je konstatan rast tražnje evidentan u Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji... 
Evropski trend rasta tražnje za organskim proizvodima prelio se delom i na domaće tržište, za koje se praktično može reći da je u povoju. Sa tek oko 10 miliona evra prometa robe u ovom sektoru svrstavamo se u nerazvijena tržišta organske hrane sa tendecijom blagog rasta. Bez obzira na prilično sumornu sliku, Akcioni plan za razvoj organske proizvodnje predviđa da u predstojećem ciklusu, površine pod organskim poljoprivrednim proizvodima budu značajno uvećana i da dostignu 50.000 hektara. Najavljeno je da će fokus biti stavljen na izvoz, pre svega u zemlje EU u kojima se ne oseti prezasićenost, Nemačka, Francuska, Danska... Jedan od prioriteta je i uspostavljanje prepoznatljive „etikete” za domaće tržište, čime bi bio omogućen jednostavniji nastup organskim proizvoda u maloprodajnim objektima, pre svega najznačajnijih trgovinskih lanaca. Danas se velika većina prodavnica sa ponudom organskih proizvoda nalazi u Beogradu i Novom Sadu.
Izvor: Projekat Organska poljoprivreda - održiva budućnost sufinansira PS za kulturu i informisanje | savamajstor @ Pon, 15.12.2014. 01:41
akcioni plan organska poljoprivreda - održiva budućnost organski proizvodi poljoprivreda ps za kulturu i informisanje sombor tržište
>>
12