Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Skupština pa prinudni otkup

Vanredna sednica Skupštine Sunce AD zakazana je za 24. maj.

Foto 3507Kako je objavljeno na sajtu Beogradske berze, početak zasedanja, u prostorijama društva (Uljara) počeće u 11 časova. Dnevni red će činiti pet tačaka, a najbitnija će biti poslednja - donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Akcionarskog društva Sunce, čime će praktično, Komak-pan iz Pančeva postati apsolutni vlasnik Fabrike ulja i biljnih masti Sunce Sombor. Akcionari koji do sada nisu prodali akcije, kako ne bi izgubili pravo da naplate svoj udeo u vlasništvu preduzeća, moraju najkasnije do održavanja Skupštine preduzeća dostaviti potvrdu nesaglasnog akcionara. Ta potvrda im garantuje da će u prinudnom otkupu akcija biti isplaćeni u skladu sa Zakonom koji kaže da je vrednost akcije najviša od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost i procenjena vrednost. Formular potvrde bi trebalo da bude prosleđen uz poziv za skupštinu, a morao bi biti dostupan i u sedištvu društva.
Preduzeće Komak-pan doo iz Pančeva, koje nakon realizovane ponude za preuzimanje, odnosno kupovine udela Akcionarskog fonda, poseduje 91,24 odsto emitovane emisije akcija, predočilo je da će svim akcionarima koji su prihvatili prethodnu ponudu, isplatiti dodatnih 862,98 dinara na ime razlike u ceni. Cena akcije Sunca u ponudi za preuzimanje bila je 3.717 dinara, dok je akcija iz „državnog paketa” plaćana 4.580 dinara.
savamajstor @ Pet, 04.05.2018. 09:00
akcije akcionarski fond fabrika ulja i biljnih masti komak-pan doo nesaglasni akcionari prinudni otkup akcija privreda sombor sunce vanredna skupština akcionara
• Akcija uljare, za dve akcije Komercijalne banke

Preduzeće iz Pančeva „Komak-pan”, usko povezano sa Predragom Rankovićem Peconije, uputilo je nesvakidašnju ponudu za otkup akcija Fabrike ulja i biljnih masti „Sunce” Sombor.

Foto 3507- Ponuđač namerava da stekne 112.668 akcija, odnosno 112.668 glasova, što čini 78,71 odsto ukupnog broja akcija. Ponuđač poseduje 30.481 akciju ciljnog društva, odnosno 21,29 odsto. Ponuđena cena po akciji iznosi 3.712,02 dinara, a jednu akciju ciljnog društva izdavaoca Sunce ad Sombor ponuđač plaća sa dve obične akcije sa pravom glasa izdavaoca Komercijalne banke čija je prosečna ponderisana (poslednje trgovana) cena 1.856,01 dinara - piše u ponudi društva sa ograničenom odgovornošću „Komak-pan” iz Pančeva, koja je objavljena početkom nedelje i važiće do 19. marta. Ponuđač navodi da nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojaće da unapredi buduće poslovanje, investira u dalji razvoj i očuva poslove zaposlenih i uprave.
Aktuelna cena jedne akcije „Sunca” na Beogradskoj berzi iznosi 4.500 dinara, ili gotovo devet puta manje u poređenju sa rekordnom cenom iz 2007. godina. Poslednje trgovanje zabeleženo je pre nekoliko dana. Najveći pojedinačni akcionar u somborskoj uljari i dalje je država Srbija (Akcionarski i PIO fond) sa udelom od 22,37 odsto. Upravo će od postupaka države zavisiti uspešnost ove ponude, koja po dobro obaveštenom izvoru iz somborske uljare, predstavlja deo aranžmana po kome bi „Sunce” trebalo da postane deo Bimal sistema iz distrihta Brčko (BiH). Inače, upravljački paket, od oko 62 odsto, zajednički kontrolišu zainteresovani kupac „Komak-pan”, „Monus distribucija” i „Invej”. Dvocifreni udeo u Fabrici ulja i biljnih masti Sunce Sombor zajedno ima više od 1.200 fizičkih lica, uglavnom bivših i sadašnjih radnika.
savamajstor @ Pet, 02.03.2018. 10:00
akcionarski fond beogradska bezda bimal brčko invej komak-pan doo komercijalna banka monus distribucija pio fond ponuda za preuzimanje akcija predrag ranković peconi privreda sombor sunce
• Predrag Ranković otkupljuje „svoje”?!

Objavljeno je obaveštenje o nameri preuzimanja akcija Sunce ad iz Sombora.

Foto 3507Pismo o zainteresovanosti za preuzimanje paketa akcija somborske fabrike ulja i biljnih masti uputilo je preduzeće Komak-pan iz Pančeva, koje je osnovano pre nešto više od tri meseca. Društvo sa ograničenom odgovornošću je već „prvih radnih dana”, u blok transakciji na Beogradskoj berzi, kupilo gotovo 21,3 odsto udela u Suncu koji je do sada bio u posedu Cesun doo. Inače, Cesun doo posluje na istoj, zemunskoj adresi, kao i „zvanični vlasnik” somborske uljare firma Invej doo. Podudaranje adresa tu ne prestaje. Ono što pobuđuje sumnju da se radi fiktivnoj promeni vlasničke strukture u Suncu jeste i činjenica da poslovni prostor u Žarka Zrenjanina 76, Komak-pan doo iz Pančeva, „sasvim slučajno”, deli sa AD Ratar iz Pančeva, koji pripada Invej grupi, Predraga Rankovića Peconija. Interesantno je i pojavljivanje direktorke, Zorice Mislopoljac. Ona se u brojnim zvaničnim dokumentima, navodi kao kontakt osoba preduzeća-članica Invej grupe. Novoosnovani Komak-pan doo je u obaveštenju o nameri za preuzimanje objavilo da je zainteresovano za otkup kompletne emisije akcija, te da će zvanični zahtev Komisiji za hartije od vrednosti, uputiti u narednih 15 dana, odnosno do kraja ove sedmice.
Akcije Sunca su se u prethodna tri meseca na tržištu Beogradske berze prodavale po 3.500, odnosno aktuelnih, 4.000 dinara i uglavnom su svi ponuđeni vrednosni papiri u kratkom roku dobijali novog vlasnika. Najveći pojedinačni akcionar u somborskoj uljari i dalje je država Srbija (Akcionarski i PIO fond Beograd), sa udelom od gotovo 22,37 odsto. Procenat manje poseduju Komak-pan i Monus distribucija, dok je udeo Inveja 20,6 odsto. Zaloga prvog i viših redova, koja isključuje otuđenje, upisana je na akcije u vlasništvu Monusa, dok za akcije Inveja važi samo zaloga prvog reda.
Udeo u Fabrici ulja i biljnih masti Sunce Sombor poseduje više od 1.200 fizičkih lica, uglavnom bivših i sadašnjih radnika. Neizostavno, aktuelnostima iz Uljare, mora se dodati i informacija sa početka godine po kojoj je Sunce „viđeno” kao deo Bimal sistema iz distrihta Brčko (BiH).
savamajstor @ Pon, 25.12.2017. 10:30
akcionarski fond bimal brčko cesun doo fabrika ulja i biljnih masti invej doo komak-pan doo monus distribucija pio fond predrag ranković peconi privreda ratar ad pančevo sombor sunce ad zorica misopoljac
• Proda se sve ponuđeno

Poslednjih nedelja postoji redovna trgovina akcijama Fabrike ulja i biljnih masti Sunce.

Foto 3507Iako se radi, za berzanske uslove, malim iznosima i obimima, vredi zabeležiti da postoje zainteresovani kupci za vrednosne papira nekog privrednog subjekta sa teritorije grada. Praktično, ovo je jedino somborsko preduzeće koje još uvek opstaje na Beogradskoj berzi. Tokom prethodna tri meseca ponuđeno je i prodato nešto manje od 700 akcija ili oko 0,5 odsto udela u preduzeću. Vrednost trgovine bila je gotovo dva miliona dinara. Treba napomenuti da je u navedenom periodu cena akcije skočila sa 2.800 na sadašnjih 2.950 dinara. Većinskim paketom akcija Fabrike ulja i biljnih mesti Sunce Sombor upravljaju preduzeća Cesun agro (21,29 %), Monus distribucija (21,29%) Invej AD (20,609%) koja se povezuju sa Predragom Rankovićem Peconijem. Kompletan paket opterećen je zalogama prvog i viših redova. Inače pojedinačno najznačajniji akcionar je država Srbija, koja kroz Akcionarski i PIO fond, poseduje više od 22,3 odsto izdatih akcija.
Početkom godine portal Agrosmart objavio je informaciju da je kompanije Bimal iz Brčkog zainteresovana za kupovinu somborskog Sunca. Ovo preuzimanje je i dalje vrlo aktuelno, međutim još uvek nema zvaničnih potvrda.
savamajstor @ Pon, 11.09.2017. 03:54
agrosmart akcionarski fond bimal brčko cesun agro invej ad monus distribucija pio fond predrag ranković peconi privreda sombor sunce ad uljara
• Otkup akcija Projektbiroa

Somborsko preduzeće na skupštini akcionara donelo odluku o povlačenju sa berze i otkupu akcija nesaglasnih akcionara - objavljeno je na sajtu Beogradske berze.

Foto 15778Odluke su doneta na poslednjoj redovnoj sednici Skupštine akcionara društva AD Projektbiro Sombor, održanoj krajem maja, a sa koje je izveštaj predstavljen pre nekoliko dana. Kako se navodi, na sednici je usvojena Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva. - Na osnovu prihvaćenih Zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Društvo je dužno da otkupi 569 komada običnih akcija od nesaglasnih akcionara, po ceni od 848,07 dinara po jednoj akciji. Na osnovu navedenog, Društvo će u zakonskom roku obezbediti potreban iznos novčanih sredstava u cilju sprovođenja otkupa akcija od nesaglasnih akcionara - piše na sajtu Berze.
Većinski paket akcija Projektbiroa (50,55 odsto), po aktuelnim podacima Centralnog registra hartija od vrednosti, u posedu je preduzeća Somborelektro od 2008. godine. Tada su pomenuti udeo u firmi sa ugla Radišićeve” kupili na Beogradskoj berzi za oko 25.000 evra. Prodavac je bila država Srbija, odnosno PIO i Akcionarski fond.
savamajstor @ Pet, 30.06.2017. 00:56
akcionarski fond beogradska berza centralni registar hartija od vrednosti nesaglasni akcionari pio fond prinudni otkup akcija privreda projektbiro sombor somborelektro
>>
1234