Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Prezentacija Nacrta Prostornog plana

Predlog novog Prostornog plana Vojvodine, za period 2017. - 2021. godina, biće predstavljen narednog ponedeljka u Somboru.

Foto 4508Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine, obaveštava da je izrađena Radna verzija Nacrta za period 2017-2021. godina koji je pripremilo Javno preduzeće „Zavod za urbanizam Vojvodine” iz Novog Sada. Sva poglavlja u Programu urađena su uz horizontalnu i vertikalnu koordinaciju aktera sa republičkog, pokrajinskog i regionalnog nivoa. - Program implementacije regionalnog prostornog plana sadrži: prioritetne projekte koji proizlaze iz strateških prioriteta prostornog plana sa razradom koja sadrži odgovornost za izvršenje projekta, dinamiku realizacije projekta, iznose i izvore sredstava za finansiranje projekta, zatim vezu sa strateškim prioritetima evropskih integracija i opis pokazatelja za praćenje promena stanja u prostoru na nivou jedinice lokalne samouprave. Takođe, čine ga još smernice za realizaciju informacionog sistema o prostornom razvoju na regionalnom nivou, pregled stanja postojećih prostornih planova, generalnih urbanističkih planova i planova generalne regulacije na području plana i predviđenu izradu prostornih planova, generalnih urbanističkih planova i planova generalne regulacije - piše u obrazloženju nadležnog sekretarijata. 
Propisano je da se u toku izrade programa implementacije regionalnog prostornog plana organizuju javne prezentacije u sedištima upravnih okruga. Tako je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, predvideo održavanje sedam javnih prezentacija. Planirano je da predstavljanje Plana na teritoriji Zapadnobački okrug bude upriličeno u ponedeljak, 5. februara, od 11 časova svečanoj sali Županije.
savamajstor @ Uto, 30.01.2018. 02:20
2017 - 2021 pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine privreda program implementacije regionalnog prostornog plana ap vojvodine sombor urbanizam zavod za urbanizam vojvodine
• LAP-a za mlade u 67 mera

Održana je 45. sednica Gradskog veća.

Foto 30060 Utvrđen je Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora (LAP) za period 2017-2021. godine. Aktivnosti na izradi ovog strateškog dokumenta za mlade prezentovala je Antonija Nađ Kosanović, predsednica radne grupe i član Gradskog veća Grada Sombora za oblast sporta, dece i mladih. - Radna grupa je održala 13 sednica, a LAP je bio na javnom uvidu od 27. januara do 1. februara, nakon čega je održana javna rasprava. Upućeno je više od 50 predloga koje je radna grupa na sastanku sa Savetom za mlade razmotrila i utvrdila predlog. LAP-om za mlade planirano 67 konkretnih mera koje su raspoređene uz šest prioriteta, a za njihovu punu realizaciju potrebno je izdvojiti 6.700.000 dinara. Raspodela sredstava bi se vršila putem konkursa kao i prethodnih godina – navela je Antonija Nađ Kosanović. Predlog LAP-a za mlade 2017-2021. naćiće se na narednom zasedanju Skupštine grada. 
Gradsko veće je na poslednjoj sednici prihvatilo izveštaj o radu poljočuvarske službe za period 1. januar 2016. - 12. januar 2017. godine. Darko Radulović, član Gradskog veća za poljoprivredu naveo je da je u naznačenom periodu sačinjeno 1.391 zapisnik, a Veće je Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine naložilo da radi unapređenja rada ove službe mesečno održava sastanak sa predstavnicima poljočuvarske službe i analizira njihov rad, te da se uočene nedostatke odmah otklone, te da rad koordiniše sa VD Zapadna Bačka. Odeljenju je naloženo i da se prilikom održavanja sastanaka u naseljenim mestima, pozovu i predstavnici poljočuvarske službe kako bi se objasnio njihov rad, kao i da se izvrši usklađivanje postojećeg pravilnika o organizovanju i načinu rada poljočuvarske službe sa odredbama odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete - piše u zvaničnom izveštaju. 
Gradsko veće je prihvatilo sufinansiranje projekta „Naučimo mađarski” koji Udruženje građana Kucko realizuje u okviru Predškolske ustanove Vera Gucunja. Projektom su obuhvaćena deca uzrasta od tri do pet godina, a priprema ih za eventualnu bilingvalnu ili nastavu na mađarskom jeziku. Veće je za realizaciju ovog projekta odobrilo 230.000 dinara.
savamajstor @ Uto, 07.02.2017. 07:19
2017 - 2021 antonija nađ kosanović darko radulović društvo gradsko veće lokalni akcioni plan za mlade naučimo mađarski odeljenje za poljoprivredu poljočuvarska služba pu vera gucunja savet za mlade sombor udruženje građana kucko vd zapadna bačka