Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Vojvodinašume: Planska seča prezrelih topola

Pre nekoliko dana sugrađanka nas je izvestila da je isečena velika površina pod šumom kroz koju vodi put ka čardi Štuka kod Kupusine.

Foto 36110Foto 36108 Isečena su stabla oko puta u dužini od preko kilometra, a bio je to, kako je navela, savršen deo puta kroz koji se moglo samo peške, biciklom ili motorom, a krasile su ga prelepe krošnje, mir, tišina. - I onda doživim ovaj pokolj - napisala je.
SOinfo.org se tim povodom obratio nadležnima u Vojvodinašumama koji su odgovorili da je u planu planska seča u Šumskoj upravi „Kozara” - gazdinskoj jedinici „Monoštorske šume”. Preneto nam je da će biti posečeno 37,6 hektara postojeće šume, oko 16.000 kubnih metara mekih lišćara i topole, odnosno 6.900 stalaba. - Ne postoji nikakav povod o nekontrolisanoj ili neplaniranoj seči i izradi drvnih sortimenata već o planskom i odobrenom planu seča za 2019. godinu - naveli su iz Vojvodinašuma. Nadležni su preneli i da je ova šumska odeljenja i odseci nalaze u planu seče obnavljanja jednodobne šume u Specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje - III stepen zaštite, s obzirom da je njihova starost između 43 - 51 godine. - Pošto se radi o veštački podignutim sastojinama euroameričkih topola čija je ophodnja (sečiva zrelost) 25 godina jasno je da se radi o devastiranim i prezrelim sastojinama koje je potrebno obnoviti - piše u odgovoru Vojvodinašuma.
Najavljeno je da će po završetku seče i izrade drvnih sortimenata, uslediti čišćenje, priprema i obrada zemljišta za sadnju novih evroameričkih topola. Vojvodinašume najavljuju da će na ovoj površini (37,6 hektara) biti uvećan šumski fond, s obzirom da se planira sađenje 10.450 sadnica ili za trećinu više u odnosu na dosadašnji broj. Kompletan prostor će, zbog divljači, biti ograđen žicom visine dva metra.
savamajstor @ Pet, 05.07.2019. 16:18
čarda štuka društvo gazdinska jedinica gornje podunavlje kupusina monoštorske šume sombor specijalni rezervat prirode šumska uprava kozara vojvodinašume
• Upravljanje Gornjim Podunavljem na uvidu

JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin poziva javnost da izvrši uvid u predlog Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode Gornje Podunavlje za period 2011 - 2020!

Foto 4794Foto 5234Javni uvid traje u periodu do 15. septembra 2011 i do tada, kako je objavljeno na zvaničnom sajtu, zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje, primedbe ili predloge na Plan upravljanja SRP Gornje Podunavlje. Javni uvid se može izvršiti i u prostorijama Šumskog gazdinstva „Sombor” (Apatinski put 11) , i šumskih uprava „Kozara” Bački Monoštor (Oslobođenja 64) i „Apatin” na adresi Kružni nasip 13. U prilogu ove vesti možete preuzeti kompletan dokument.
Plan upravljanja za narednih deset godina predviđa nekoliko bitnih aktivnosti, među kojima je su najznačajnije usklađivanje Uredbe o zaštiti Rezervata sa situacijom na terenu, opremanje i modernizovanje čuvarske službe, razvoj bliskog (eko) turizam i infrastrukture, te inventarisanje flore i faune, sa mapiranjem vrsta i staništa. Realizacija ovih aktivnosti koštala bi oko 240 miliona dinara, a najveći deo novca oko 190 miliona bio bi uložen u razvoj i promociju turizma (oko 110), odnosno Revitalizaciju staništa - ponovno uspostavljanje kontakta reke sa starim rukavcima (80 miliona dinara) - navedeno je između ostalog u Planu upravljanja Specijalnim rezervatom prirode Gornje Podunavlje za period 2011 - 2020.   
savamajstor @ Čet, 01.09.2011. 14:53
jp vojvodinašume karapandža plana upravljanja specijalnim rezervatom prirode gornje podunavlje privreda sombor šumska uprava kozara šumsko gazdinstvo sombor