U istočnom delu opštine Sombor nalazi se naselje i atar Telečke. I po površini i po broju stanovnika to je jedno od najmanjih naselja, odnosno atara u opštini Sombor. Naselje se nalazi na Bačkoj lesnoj zaravni i to na njenom jugozapadnom delu, koji se kao i mesto zove Telečka. Udaljeno je 9 km od Kljajićeva, a 22 km od Sombora. U vreme naseljavanja saobraćajne prilike bile su veoma loše. Danas kroz selo prolazi asfaltni put koji povezuje Telečku sa Kljajićevom i Somborom (zapad) i Bačkom Topolom na istoku. Iako ovaj drum nema najbolje tehničke karakteristike, njegova važnost je u tome što predstavlja najkraću vezu Sombora sa međunarodnim putem E-75, odnosno Koridorom 10.

Mađari predstavljaju veliku većinu stanovništva. U prošlosti njihov udeo bio je još veći. Selo je osnovano 1884. godine, a naseljeno je s 500 porodica iz doline Tamiša koje su se bavile uzgajanjem duvana. Selo je izgrađeno zahvaljujući tadašnjem mađarskom ministru finansija grofu Đuli Sapariju. Po njemu je Telečka dobila ime Bácsgyulafalva. Za vreme naseljavanja ovog prostora svi stanovnici bili su Mađari, a čak je zakonom bilo zabranjeno doseljavanje druge nacije. Svi Mađari morali su biti katolici. Po popisu iz 2002. godine u Telečkoj trenutno živi 2.084 stanovnika. Starosni prosek je 42,4 godine.

Centralni deo naselja nalazi se na 115 m nadmorske visine. Najviša tačka je 118, a najniža 86 metara. U selu je izgrađen vodovod, ali bez obzira i dalje se u dosta domaćinstava koriste ranije kopani bunari. Najveći deo atara prekriva crnica i černozem, zemljište je vrlo dobrih osobina, pogodno za poljoprivredno iskorištavanje, što je bio osnovni razlog naseljavanja ovog dela unutrašnjosti lesne zaravni. U vreme formiranja naselja, poljoprivreda je bila osnovna delatnost, a takva je situacija i danas. Od ukupne površine atara (3.265 hektara) oranicama pripada 91,9%. U ataru Telečke postoje tri industrijska pogona. Ciglana „Jagnjevo” postoji od 1925. godine. Žitni mlin izgrađen je 1935. godine na mestu starog mlina i Mlin za preradu paprike radi od 1939. godine.

Mapa