Seosko naselje sa veoma povoljnim geografskim položajem. Omeđen bivšim meandrima Dunava sa zapadne i južne strane, a rekom Plazović sa istoka. Pored Plazovića značajan uticaj na selo ima i Bajski kanal. Veliki broj močvara u Kolutskom ritu zauzima čak 294 ha. Kroz naselje vodi put ka Bačkom Bregu i graničnom prelazu. Nalazi se na od 83 do 99 metara nadmorske visine.

Kolut je staro vojvođansko naselje. Prvi pomen datira još iz 1261. godine pod nazivom Kulod, po vlasničkoj porodici Kilod. 1330. godine Kolut se spominje kao Kulund, a nekoliko godina kasnije i kao Bel – Kulund. Po istorijskim prilikama, naselje je imalo veoma važan strateški položaj. Smatra se da su Turci upravo ovde prešli Dunav pred Mohačku bitku 1526. godine. Svoj procvat naselje doživljava tokom 18. veka, kada ga naseljevaju Nemci, Mađari i Srbi. Završetkom Drugog svetskog rata u Kolut se doselilo 436 porodica iz Like i Gorskog Kotora. Potomci tih stanovnika i danas naseljavaju selo.

Broj stanovnika u Kolutu po poslednjem popisu iz 2002. godine je 1710. Veliku većinu sela čine Srbi (1359), a prosek godina žitelja Koluta je 43,5.

Poljoprivreda je vodeća privredna grana. Atar sela zahvata 4.334 ha od čega na oranice otpada oko 67%. U Kolutu i danas radi ciglana koja je sagrađena 1925. godine.
U blizini naselja izgrađeno je veštačko jezero (ribnjak) sa površinom od preko 200 ha. Godišnja proizvodnja je preko 20 vagona ribe.

Mapa