Trinaest kilometara od Sombora, na kontaktu lesnog platoa i lesne terase nalazi se naselje Kljajićevo. Kljajićevo se nalazi na delu železničke pruge, koja povezuje Sombor i Vrbas. Kroz naselje prolazi asfaltni drum istog pravca. Ovaj drum od Kljajićeva produžava na severozapad, sve do Riđice kod državne granice. Arheološki nalazi pokazuju da je na prostoru atara Kljajićeva postojao život još u neolitu. Na prostoru današnjeg sela prvo spominjano naselje je Szent Király (Sveti Kralj) davne 1391. godine. Pod imenom Krnjaja naselje se prvi put pominje 1601. godine.

Pre Drugog svetskog rata Kljajićevo je bilo jedno od ekonomsko jačih sela. U to vreme iz sela se izvozilo 150 vagona pšenice, 300 vagona kukuruza, 500 vagona šećerne repe i 5.000 kg masla. Selo je između ratova imalo dva mlina, razvijeno gajenje konoplje i na bazi nje čak četiri kudeljare. Današnje ime Kljajićevo je dobilo 1949. godine po narodnom heroju Milošu Kljajiću.

Plodno zemljište je uslovilo da poljoprivreda bude najvažnija privredna grana.

Kljajićevo spada u grupu zbijenih naselja panonskog tipa sa pravim širokim ulicama koje se seku pod pravim uglom. Najstarije jezgro naselja narod zove Krčevine. Starije kuće, kao i kod ostalih naselja su ušorene i građene „na brazdu” ili „uz put” uglavnom od cigle ili čerpića.

Do Drugog svetskog rata većinu stanovništva u selu činili su Nemci, koji su se pred završetak rata iselili, a na njihovo mesto dolazi novo stanovništvo. Zbog saradnje sa fašistima najveći broj Nemaca je pobegao iz mesta, a krajem 1945. godine pristižu prvi naseljenici iz Like, Gorskog Kotara, Žumberka i Korduna. Naseljeno je ukupno 999 porodica sa 5.400 članova. Danas u Kljajićevu preovlađuje srpsko stanovništvo. Trenutno u Kljajićevu živi 6.012 stanovnika, prosečne starosti 41,4 godine. Iz Kljajićeva su svetski kuglaški šampion Jovan Ćalić i poznati karate trener Miloš Mrkalj. Svetsku titulu ima i Kulturno umetničko društvo „Đurđevak”.

Mapa