Gakovo je locirano severno od Sombora i prvo je naselje na ovom putnom pravcu. Od 1971. Kruševlje je administrativno pripojeno Gakovu. Čitav atar površine 4.622 ha nalazi se na lesnoj zaravni. Gakovo je prilično zaravnjeno, a visina se kreće od 87 do 92 m nadmorske visine.

Nakon odlaska Nemaca, posle Drugog svetskog rata, naselje je skoro opustelo. Današnje stanovništvo svoje poreklo vodi iz okoline Mrkonjić Grada i Donje Pecke. Gakovo danas ima 2.201 stanovnika, sa prosečnom starosti od 39,4 godine, pretežno srpske nacionalnosti.

Gakovo spada u red kolonističkih naselja iz druge polovine XVIII veka. Sve do 1763. godine na ovom mestu postojala je pustara. Odlukom bečkog dvora pustara je pretvorena u naselje, i tada je intenziviran život na ovom području. U prvoj polovini XIX veka od 1.500 stanovnika većina su bili Nemci. Dalji razvoj naselja uslovile su istorijsko-ekonomske prilike i slaba plodnost zemljišta. Gakovo nastavlja niz poljoprivrednih naselja u Somborskoj opštini. Atar je 4.622 ha. Čak 75% otpada na oranice. Pored ratarske, PP „Graničar” nosilac je i stočarske proizvodnje u selu. Centralni deo sela krase široke ulice toliko da se u novije vreme između postojećih asfaltiraju nove ulice. Selo ima mesnu kancelariju, poštu i školu.

Mapa