Samo naselje Doroslovo leži u severozapadnom delu Bačke, poslednje na jugu u sastavu somborske opštine. Selo je od Sombora udaljeno 21 km, a nalazi se na zapadnoj lesnoj terasi, na okuci nekadašnje Mostonge. Ukupna površina naselja je 41,26 kvadratnih kilometara.

U Doroslovu, pretežno mađarskom selu, danas živi 1.830 stanovnika. Prosek starosti iznosi 42,4 godine. Prvi podatak o Doroslovu kao naselju potiče iz 1313. godine. Već tada naselje je nosilo današnji naziv. Od starih ostataka i danas se u šumi kraj sela, mogu videti izbočine stare crkve tzv. „Puszta Szent Egyház”. Od 1361. godine selo je u okviru županije Bodrog, a od 1552. godine pripalo je županiji Bač. Kao dar Kraljevine, naselje pripada veleposedniku Dorosloi Laslu. Za vreme turske najezde selo je porušeno. Nova izgradnja došla je sa oslobođenjem od Turaka na takozvanoj pustari Žarkovo. Po naređenju administratora Redla selo je 1752. godine naseljeno sa 150 mađarskih i slovačkih porodica rimokatoličke vere. Tadašnji stanovnici Doroslova bavili su se uglavnom ribolovom u Mostongi i moglo se reći da su domaćinstva bila prilično imućna.

Većina stanovništva danas se bavi poljoprivredom. Ukupan zemljišni fond iznosi 4.126 ha, od čega većina zemlje pripada privatnom sektoru. U selu radi osnovna škola „Petefi Šandor”. U selu postoji i lovačko društvo. Broji oko 20 članova, koji se lovom bave isključivo iz zabave. Vode brigu o zaštiti životinjskog sveta u okolini sela.
Mađarsko kulturno umetničko društvo „Moricz Zsigmond” osnovano je 1938. godine. Podeljeno je u više sekcija. Prosvetno društvo „Nikola Tesla” osnovano je 1995. godine i njegovi članovi su većinom Srbi. Vojvođanski omladinski forum (VIFO) formiran je 2000. godine. Radi kao interesna zajednica omladine. Ima svoju dramsku sekciju, moderan ples i sekciju negovanja narodne radinosti.

Mapa