Na kontaktu lesne terase i lesne zaravni, 12 km severoistočno od Sombora, smestila se Čonoplja. Još jedno staro selo iz 14. veka. Asfaltnim putem povezano je sa Kljajićevom, Svetozar Miletićem, Stanišićem i Riđicom. Pored naselja prolazi železnička pruga Sombor – Bečej. Nadmorska visina naselja od 88 do 95 metara iznad nivoa mora. Površinske vode zastupljene su Čonopljanskom barom i Kljajićevskim potokom, u kome vode ima samo u vlažnim periodima.

Na samom kraju 14. veka naselje se prvi put pominje pod nazivom Conoklija i pripada Bodroškoj županiji. Zanimljivo je da su tadašnji stanovnici živeli u zemunicama koje su bile izdubljene na ivici lesne zaravni. Tadašnje naselje uništeno je za vreme turske najezde. Obnovljeno je tek posle njihovog proterivanja. Polovinom 17. veka Franjevci su kolonizovali stanovnike iz sliva Bune, koji su po tome dobili naziv Bunjevci. Sredinom 18. veka novom kolonizacijom naseljeni su Nemci i Mađari. Njihovo nastanjivanje nastavljeno je i tokom 19. veka tako da su oni početkom prošlog veka bili najbrojnija nacija u naselju.

Posle Drugog svetskog rata u Čonoplju se doseljava više od 3000 stanovnika iz okoline Slunja, Vrginmosta i Cazina. Danas mesto ima 4359 stanovnika sa starosnim prosekom od 41,8 godina.

Čonoplja je poljoprivredno naselje, uglavnom bazirano na plodnim poljima. Atar zauzima 7.719 ha, od kojih na bašte i oranice otpada čak 91,6 %. Velika površina atara i kvalitet zemljišta pogoduju ratarskim radovima. U prošlosti, čonopljanski Nemci, bili su čuveni vinogradari. Početkom veka površina pod vinogradima iznosila je preko 1.500 ha, dok je danas njihova površina svedena na 17 ha. Od industrijskih objekata u selu danas radi jedino ciglana. Čonoplja je tipično panonsko naselje sa pravim i ušorenim ulicama koje se seku pod pravim uglom. Samostalne kuće građene su na brazdu i uz put. Za njihovu gradnju najčešće je korišćen naboj. U centru sela podignuti su administrativni, prosvetni, kulturni i zdravstveni objekti. U selu postoje tri kulturno - umetnička društva:

  • KUD Vuk Karadžić: Osnovano je 1952. godine. Učestvovalo je na mnogobrojnim domaćim i inostranim festivalima. Između ostalih upisali su se na Balkanskom festivalu izvornog stvaralaštva, Festivalima u Topoli, Tesliću i Aleksandrovcu. Za svoj rad osvojili su nagradu Kulturno prosvetne zajednice Sombor, opštinskih i pokrajinskih institucija, kao i na putovanjima u Nemačku i Mađarsku.
  • KUD Aranj Janoš: Postoji više od 60 godina. U ovom društvu rade tri folklorne i po jedna dramska i muzička sekcija. Odlikuju ih prelepe narodne nošnje. Nakon 56 godina vratili su se na smotru mađarskog folklora pod imenom „Gyöngyös Bokréta” u Tornjošu.
  • KUD Bunjevačka grana: Društvo je osnovano 2002. godine, dok je preteča pod imenom Bunjevačka kasina radila od 1920. do 1940. godine. U okviru današnjeg Udruženja rade folklorna i glumačka sekcija. Glavne teme na nastupima Bunjevačke grane su izvorni običaji i svakodnevni život ljudi na selu. Društvo je organizator Žetvene svečanosti i Bunjevačkog prela u selu.

Mapa