Pitomo seosko naselje smešteno na krajnjem severozapadu Vojvodine. Izuzetno povoljnog geografskog položaja. U neposrednoj blizini mesta nalazi se granični prelaz sa susednom Mađarskom (Santovo – Bački Breg). Ekspertske grupe Srbije i Mađarske usvojile su predlog da se granični prelaz prekategoriše za laki teretni saobraćaj. Taj dogovor treba još da ozvaniče vlade dve države. Sa mađarske strane već je proširen granični terminal, dok se radovi sa srpske tek očekuju. Bački Breg se nalazi na samom završetku međunarodnog puta kroz našu zemlju. Uz reku Plazović u ataru sela izraženi su barski tereni; među najznačajnije spadaju: Zmijište i Gornja Pašarina.

Staro naselje oduvek se nalazilo na podunavskom putu spajajući predele južnog i srednjeg Podunavlja. Upravo reč Bereg, staroslovenskog porekla to i objašnjava, a znači obala. Prvi pomen naselja datira iz 1319. godine. Tadašnji vlasnik bio je Imre Bečei. Sa dolaskom Turaka selo je opustelo. Kolonizacijom iz 1620. godine, doseljeni su stanovnici iz Klisa kraj Splita. Potomci doseljenika nazivaju se Šokci. U dva navrata, 1708. i 1737. godine, naselje je doživelo katastrofe izazvane kolerom, odnosno kugom. Već 1740. godine u selu je izgrađena prva crkva. Građena je od pletera i oblepljivana blatom.
Tadašnje stanovništvo bavilo se ribarenjem, pčelarstvom, trgovinom i vrlo malo zemljoradnjom. Doseljavanjem Nemaca i Mađara, polovinom 18. veka, počinje intenzivno isušivanje močvara i bara, što je dovelo do ubrzanog razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Danas u Bačkom Bregu živi 1.388 stanovnika. Većinu čine Šokci, a prosečna starost je 43,1 godina.

Bački Breg je i danas poljoprivredno naselje. Površina atara iznosi 3.290 ha. Na obradivo zemljište otpada više od 85 %. Bez obzira na to, Bački Breg, zbog blizine graničnog prelaza sve više dobija odlike tranzitno–trgovinskog sela. Selo ima izgled ravnokrakog trougla. Ova karakteristika izražena je i kod tipova kuća. Razlikuju se od uobičajenih panonskih kuća po obliku, fasadi, enterijeru i rasporedu prostorija. To su prepoznatljive kuće šokačkog tipa.
U centru sela nalaze se škola, crkva i zgrada mesne zajednice.

Mapa