Život

Šaponje su blizu Čonoplje, oko dva kilometra daleko od sela, dok su od Sombora udaljene blizu deset kilometara i nalaze se ulevo od druma Sombor - Čonoplja. Salaši su razbacani, ali ipak grupisani, kao u zaseoke. Ovde ima slatinaste zemlje, naročito prema Milčiću. Za ovu zemlju se kaže i da je podvodna. Istorija Šaponja je vrlo duga.

Kroz vekove

 • 1308. - Prvo pominjanje: Šap je posed Janoša Fintura.
 • 1332. - 1342. - Šap se, zajedno sa Sontom, Doroslovom i Hodušem, pominje i u papskim spisima desetine.
 • 1382. - Šap pripada Bodroškoj županiji, prima ga državna blagajna budimskih opatica.
 • 1480. - Poslednji put je pomenut Šap.
 • 1543. - Naselje Šapeđhaz (Sápegyház) plaća desetinu kaločkoj nadbiskupiji.
 • 1590. - Šaponje Male imaju 14 domaćinstava, Gornje Šaponje pet, a Srednje Šaponje šest domaćinstava. Sto godina posle ta naselja nemaju stanovništva.
 • 1702. - 1740. - Šaponje se vode kao somborska pustara.
 • 1746. - Upisano je na mapu.
 • 1748. - U Šaponjama žive porodice Bratić, Vrsajković, Grujić, Plavšić i Čičovački.
 • 1754. - Zbog nepodmirenog duga Adam Baćanji polaže pravo i na Šaponje.
 • 1833. - Katastarski plan Šaponja. Stanovnici opštine ovde imaju 3.831 jutro. Opštinska bara Grobljanica zauzima 18, Krstina bara 15, Mostonga 15 i Tomašlija 40 jutara.
 • 1859. - Stanovnici traže da se otvori škola.
 • 1881. - Zabeleženo je da postoji škola ambulantnog tipa, koju, uz decu iz Šaponja, pohađaju još učenici iz Lenije i Milčića.
 • 1887. - U vinogradu Nenada Bikara, advokata iz Sombora, nađen je arheološki materijal iz bronzanog doba. Iskopane su dve zemljane posude, tri bronzane grivne i četiri bronzane igle.
 • 1894. - Na geografskoj mapi upisane Nove Šaponje - Ujsaponye.
 • 1906. - Predloženo osnivanje žandarmerijske stanice.
 • 1910. - Počela da radi škola. Funkcionisala je sve do 1961. godine.

Zanimljivo

Prvi učitelj, koji će ovde raditi, narednih 30 godina, bio je Petar Bačić, sin čuvenog Trnde. Njegov otac, inače muzičar, pred kraj 19. veka, uveo je u tamburaške orkestre violinu i time još jače izrazio vrednost narodnog muziciranja. Violina, koja je proslavila Trndu, stavljena je kasnije u posmrtni sanduk njegovog sina Petra.
 • 1966. - Šaponje su dobile struju.

Moderno doba

U Šaponjama ima 49 domaćinstava i 50 stanovnika. Preovlađuju staračka domaćinstva. Gotovo da nema mladih na salašu. Uočljiv je veliki broj napuštenih salaša. Šaponje su jedno od najrazuđenijih naselja i jedno od retkih koje nema asfalt, iako do samog naselja postoji asfaltni put. Elektroenergetska mreža je izuzetno loša, sa drvenim banderama starim više od pola veka. Meštani se još uvek bave stočarstvom, ali za razliku od drugih ne postoje farme. Ako je za utehu, postoji kakvo-takvo interesovanje za kupovinu napuštenih salaša. Škola koja je davno postojala, danas je neupotrebljiv objekat bez krova. Šaponje su pod upravom MZ “Crvenka”.

Mapa

„Somborski salaši na internetu - istorija i sadašnjost” je projekat NVO „SO open”, realizovan u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i informacije AP Vojvodine.