Život

Lugumerci (Lugovo) se prostiru južno od grada, na drumu Sombor - Stapar, počev od četvrtog i petog do osmog i devetog kilometra, sa obe strane puta. Njima pripadaju i Šiđani. Oni se nalaze levo od druma Sombor - Stapar, kada se ide za Žarkovac. Može se kazati da Lugumerci počinju od kudeljare „Napredak", koja je izgrađena 1947. i 1948. godine. Lugumerce su posle drugog svetskog rata zvali i Lugovo, ali ne zadugo, samo dok su i salaši imali svoje Odbore vlasti, sa sekretarom i činovnikom - poreznikom. Iako su Lugumerci stari salaši o njima nema zapisa iz starih vremena. Uopšte je čudnovato da se tako desilo. Ili su preci došli sa nekih drugih salaša, odnekud; po prezimenima bi se to dalo naslutiti.

Moderno doba

Škola u Lugovu je radila do juna 2012. godine. Učenici su preusmereni u OŠ “Dositej Obradović” u Somboru. Lugovo je zahvaljujući tome što se nalazi na putu Sombor - Stapar, dobro povezano sa gradom i praktično se već spojilo sa Somborom. U naselju je ostalo tek nekoliko starih kuća, odnosno salaša, sve je zastupljenija novogradnja.U Lugovu nema verskih objekata, ali je u planu izgradnja krsta. Naselje je priključeno na gradski vodovod, imaju telefon i gas. Karakteristika Lugova je da ima i dosta mlađih porodica. Otud i želja mesne zajednice da u naselju bude izgrađeno dečije igralište. U nekadašnjoj školi danas funkcioniše prostor za okupljanje meštana. U Lugovu ima 710 stanovnika i oko 200 domaćinstava. U izgradnji je ulica od Lugova do 7. uprave.

Mapa

„Somborski salaši na internetu - istorija i sadašnjost” je projekat NVO „SO open”, realizovan u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i informacije AP Vojvodine.