Život

Lenija se nalazi na prostoru izmedu puteva Sombor - Kljajićevo i Sombor - Čonoplja, ali je bliže putu za Kljajićevo, s kojim se paralelno pruža u pravcu istok-zapad. Lenija je ušoreno salaško naselje i većina kuća su samo sa jedne strane nekadašnjeg starog pačirskog letnjeg puta, danas nazivan Denčanski. Lenija počinje iza Velikog pravoslavnog groblja i prostire se do pod Čonoplju i Kljajićevo, jer „Repije" i „Džine" pod Kljajićevom spadaju u Leniju. Lenija nema crkve, ali postoji „zvono". Vernici se kod njega okupljaju na Spasovdan, obično u popodnevnim časovima.

Kroz vekove

  • 1870. - Prvo pominjanje pojma Lenije zabeleženo je u dokumentu o otvaranju škole u Milčiću, kojoj su trebala da pripadnu i deca iz Lenije.
  • 1894. - Nedoumice oko imena sela zabeležene su i na mapi iz te godine. Lenija se vodi kao Beljanski salaši.

Zanimljivo

Lenija je staro naselje, ali o tome nema pismenih dokaza. Dokaz je da je Lenija preko dvesto godina postojbina porodice Beljanski i da se uvek tako zvala. Kada je 1748. godine vršen popis porodica na salašima tada su stanovnici Lenije (koja nije spominjana) zavedeni u Ivanovom Selu, a što se zaključuje po tome ko danas, od onda popisanih, ima u Leniji svoje potomstvo. To su Beljanski.
  • 1906. - U Leniji je otvorena škola, koja je radila sve do polovine 70-ih godina.
  • 1941. - Salaš je partizanska baza. Član KPJ Milivoj - Milenko Stričević je gotovo dve godine pružao utočište političkom sekretaru Okružnog komiteta KPJ Kamenku Gagrčinu.
  • 1961. - Ovde živi 468 stanovnika.
  • 1964. - Uvedena je struja.

Moderno doba

Vodovod i kanalizacija ne postoje. Ima blizu 200 stanovnika. Iznošenje smeća organizovano je tako što meštani svoj otpad ubacuju u jedan kontejner, koji JKP “Čistoća” redovno prazni. Atarski putevi su uređeni. Lenija je sa gradom povezana asfaltnim putem. O potrebama stanovništva Lenije, stara se i brine MZ “Mlake”.

Mapa

„Somborski salaši na internetu - istorija i sadašnjost” je projekat NVO „SO open”, realizovan u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i informacije AP Vojvodine.