Život

Bukovac je najveće salaško naselje. Nalazi se južno i jugoistočno od grada, prema Apatinu u Prigrevici, od Apatinskog puta prema Čičovima. Bukovac je danas od Sombora fizički odvojen samo mostom preko Velikog bačkog kanala.

Kroz vekove

 • 1720. - Pripojen je Somboru kao pustara.
 • 1728. - Somborski vojnici silom zaposedaju Bukovac radi namirivanja zemljom koja im pripada za službovanje Austriji.
 • 1740. - Bukovac je konačno pripojen Somboru.
 • 1746. - Na osnovu procene kaže se da na ovom prostoru ima zemlje za 50 seljaka.
 • 1748. - Ovde žive porodice Dedić, Janjatović, Karalić, Kovačić, Lazić, Lutkić, Mijić i Čonić.
 • 1760. - Počelo je sistematsko podizanje šuma hrastovog žira.

Zanimljivo

Za nekoliko godina pošumljeno je gotovo 1.000 jutara zemlje. Uz bukovačku, tada je podizana i šuma u Šikari. Na katastarskoj mapi Sombora iz tog doba u Bukovačkom ataru je dominirala šuma. Sađenje drvoreda duž Sombora počelo je 1843. godine, a sadnice su se donosile upravo iz bukovačke šume. Ulogu rasadnika ova šuma je imala i nekoliko godina kasnije, kada se radilo na ozelenjavanju venaca. Planska seča šume na Bukovcu zvanično je otvorena 1849. godine.
 • 1760. godine prvi put se spominje postojanje verskog objekta vodice. Crkva je sagrađena 1928. godine i posvećena je Svetom Iliji. Radi se o postojećoj crkvici na Tromeđi, kod prevodnice.
 • 1769. - Bukovac se prvi put pojavljuje na geografskoj mapi.
 • 1815. - Počela je školska nastava.
 • 1885. - Nikla je nova škola. Upisano je 80 đaka, a četvrtina su bile devojčice.
 • 1926. - Izvršena je elektrifikacija jednog dela naselja. Preostali stanovnici Bukovca struju su dobili između 1950. i 1952. godine.
 • 1943. - Nemci su počeli da grade somborski aerodrom u bukovačkom ataru. Na gradilištu su radili Jevreji internirani iz Budimpešte i drugih mesta Mađarske.
 • 1950. - Izgrađen je Zadružni dom.
 • 1961. - Bukovac je naselje sa 208 domaćinstava i 806 žitelja.

Moderno doba

Danas pripada Mesnoj zajednici “Stara Selenča”. U Bukovcu postoji fudbalski klub “Omladinac”. Radi i vrtić, kao i škola za učenike do 4. razreda, istureno odeljenje OŠ “21. oktobar”. Nastavu je u 2012. godini pohađalo 12 učenika. Dobro je povezan za gradom i danas čini prigradsko naselje sa tendencijom da postane mesna zajednica. Ljudi se rado naseljavaju u Bukovac jer se radi o prosperitetnom salaškom naselju sa vrednim domaćinima. Infrastrukturno je kompletno opremljen: postoji vodovod, kanalizacija, telefon, asfaltni put. Nedavno je sagrađen asfaltni put kroz atar, koji povezuje Bukovac i Čičove. Danas je Bukovac spojen sa naseljem Centrala, koje se nalazi sa obe strane Apatinskog puta. Centrala je jedno od najmlađih salaških naselja nastalo uz nekadašnju, prvu gradsku električnu centralu, postavljenu 1903. godine. Danas je na tom mestu “Elektrodistribucija” Sombor.

Mapa

„Somborski salaši na internetu - istorija i sadašnjost” je projekat NVO „SO open”, realizovan u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i informacije AP Vojvodine.