Život > SEC: Deseta generacija volontera “Škole dobre volje”

Foto 35449Foto 35448 Trodnevna obuka za nove volontere/ke “Škole dobre volje“ održana je od  5. do 7. aprila u motelu "Beli Dvor".
Učesnici su, kroz metodologiju neformalnog obrazovanja imali priliku da steknu znanja i veštine iz oblasti asertivne komunikacije, zaštite i sigurnosti dece, volonterizma i omladinskog aktivizma, metodike nastavnog časa, inkluzije, dečijih prava, interkulturalnosti i sl.
Ove godine učesnici/ce obuke imali su priliku i da od Fejsala Abbashera, profesionalnog prevodioca i kulturnog medijatora čuju nešto više o temu kuturne medijacije. Pored toga, trećeg dana obuke posetili su ih i predstavnici mreže URI Europe, sa kojima su razgovarali o temama interkulturalnosti, međureligijskog dijaloga, kao i specifičnostima rada sa migrantima.
Program je namenjen prevashodno deci iz ranjivih grupa kojoj je potrebna besplatna pomoć u savladavanju nastavnog gradiva, a roditelji-staratelji se mogu javiti koordinatorki volontera/ki SEC-a na broj telefona 064/3304-582
Program “Škola dobre volje – volonter-ka deci na usluzi” ove godine se realizuje uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac, Evropske unije, Grada Sombora i Arigatou International.

tam
@ Čet, 11.04.2019. 08:56
Odgovor na temu Premeštanje teme