Kultura > Pedagoško – edukativni razvojni centar


Foto 25200Na somborskom Pedagoškom fakultetu sa radom je počeo Pedagoško – edukativni razvojni centar (PERCE),a namenjen ja nastavnicima i roditeljima.
Centar je jedna od aktivnosti koja je proistekla iz sporazuma o saradnji između grada Sombora i Pedagoškog fakulteta, koji je potpisan prilikom obeležavanja 240 godina od obrazovanja srpskih učitelja u „Normi“ Avrama Mrazovića.
Kako kažu u ovoj ustanovi, profesori i saradnici PF, pedagozi, psiholozi i defektolozi, će u okviru Centra pružati savetodavne usluge u vezi sa teškoćama u razvoju i učenju, problemima u ponašanju, aktivnostima za stimulaciju razvoja, pozitivnim roditeljstvom, metodama i tehnikama uspešnog učenja, pripremom individualnog obrazovnog plana. Saradnici Centra organizovaće stručna predavanja za nastavnike i stručne saradnike, javne akcije i aktivnosti u školama povodom važnih međunarodnih datuma. Uz pomoć studenata planirano je izvođenje pedagoško-psiholoških radionica na različite teme sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Savetodavne usluge pružaće se sredom od 13 do 15 časova na Pedagoškom fakultetu.
maka
@ Sre, 06.03.2019. 14:32
maka
Odgovor na temu Premeštanje teme