Život > Dodela pomoći za 18 domaćinstava

Foto 4582- Komisija za izbor korisnika pomoći za unapređenje uslova stanovanja Roma dodelom paketa građevinskog materijala utvrdila je predlog za dodelu paketa pomoći. Na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za unapređenje stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine dodelom paketa građevinskog materijala dostavljeno je 20 prijava. Komisija je pregledala dostavljene prijave i sačinila listu prvenstva za dodelu pomoći koju čini 18 nosioca domaćinstva, dok je dve prijave odbila jer nisu sadržale svu potrebnu dokumentaciju.
Podnosioci prijava imaju pravo prigovora na predlog dodele pomoći u roku od tri dana, odnosno do utorka, 12. juna 2018. godine. Prigovor se upućuje Komisiji za izbor korisnika pomoći za unapređenje uslova stanovanja Roma dodelom paketa građevinskog materijala, a podnosi u pisanoj formi putem Pisarnice Gradske uprave grada Sombora (Gradski uslužni centar, šalteri 11 i 12), Trg cara Uroša 1, Sombor - objavljeno je na zvaničnom sajtu grada. Rešenje
savamajstor
@ Pon, 11.06.2018. 01:26
savamajstor
Odgovor na temu Premeštanje teme