Politika > NENAMENSKO trošenje budžeta, i dalje bez rešenja i sankcija !!!

Realizacija lanjskog budžeta 80 odsto Gradsko veće je zasedalo 116. put. Usvojeno će se, uglavnom, naći i na dnevnom redu predstojećeg zasedanja gradske skupštine, zakazane za petak. Foto 32590Utvrđen je Predlog odluke o Završnom računu grada Sombora za 2017. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika. Prema zvaničnom izveštaju, u prošloj budžetskoj godini ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva bila su na nivou od 2,547 milijardi dinara. - U navedenom iznosu tekući prihodi iznose 2.432.585.129 dinara, a preneta sredstva iz 2016. godine 115.237.552 dinara. - Ukupni prihodi u 2017. godini, ostvareni su na nivou od 80,34 odsto od planiranih, a u odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2016. godini nominalno su veći za oko četiri odsto. U prošloj budžetskoj godini rashodi i izdaci izvršeni su u ukupnom iznosu od 2,498 milijardi dinara - objavljeno je na gradskom sajtu.
Članovi Veća utvrdili su i predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu, kao i predloge Rešenja o obrazovanju Komisija za sprovođenje licitacija za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno za izradu predlog Programa godišnjeg uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini. Ove odluke naćiće se Većnici su prihvatili predlog Komisije za raspodelu sredstava po javnom pozivu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja koja neguju identitet nacionalnih manjina.
http://www.soinfo.org/vesti/vest/19954/1/Realizacija-lanjskog-budzeta-80-odsto/

_________________________________________________________________________________________________

Problem u funkcionisanju Mesnih Zajednica, ili konkretno MZ Kljajićevo, u pogledu nenamenskog trošenja budžetskih sredstava ( drugih i nemaju ) i ovog puta prolazi bez adekvatne reakcije gradskog veća, ali pre toga možda važnije i bitnije, prolazi bez adekvatne i suštinske kontrole odelenja za finansije gradske uprave.
Kako drugačije opisati slučaj, i to dugogodišnji, nenamenskog trošenja sredstava, pre svega plaćanje računa za struju, vodu, smeće od strane MZ Kljajićevo umesto zakupaca objekata, i to sa namenskog računa ( konta ) a da sve to na kraju bude "upakovano" u lažirani finansijski izveštaj, koji evo vidimo i gradsko veće bez bavljenja suštinom prosleđuje na dalje usvajanje skupštini.

Po ko zna koji put do sada, a praksa je to još od DS-DSS-SPS-SPO sistema lažiranja i friziranja finansijskih izveštaja, imamo iznova i opet, zatrpavanje jasnih činjenica da se NOVAC poreskih obveznika troši nenamenski, a da se sve to, i pored jasnih izveštaja budžetske inspekcije koji takvu praksu potvrdjuju, gradskom veću "potura" i predlaže na usvajanje.

I nije prvi put da MZ Kljajićevo "potura" lažirane finansijske izveštaje, pa i nepostojeće ODLUKE Saveta, na osnovu kojih potom od GV traže saglasnost za nezakonite radnje ili nezakonitu potrošnju.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica, da Savet MZ Kljajićevo u svom sastavu ima i odbornika u skupštini grada, pa čaj i poslanika skupštine AP Vojvodine, a koji kako je izloženo, aktivno i sa "predumišljajem" učestvuju u obmanama, ne samo građana već i gradske uprave, pa i same skupštine čiji sastav i sami čine... pa i konačno za tako lažirane izveštaje sami i glasaju. !!!!
To tako ne ide i ne može da ide, sa tom praksom dvoličnog ponašanja mora da se prekine, a akteri mora da povuku sankcije... ili u suprotnom, GV pa i skupština postaju saučesnici i zaštitnici nezakonitih radnji.

A šta su posledice takvog neodgovornog rada:
Direktna i po selo najdrastićnija odnosi se na SPORT, na klubove koji se raspadaju ili se gase, a neki više i ne postoje, dok na drugoj strani, MZ nelegalnim finansiranjem i nekontrolisanjem ugovornih obaveza zakupaca, direktno podrivaju sopstveno selo, sopstvene klubove, uz to još i trošeći novac svih nas...
GV nema pravo da pređe preko svega navedenog, nema pravo da veštaćki i zaštitnički produžava našu agoniju, ali i nesumnjivo kršenje zakona o budžetskom sistemu...
Kobra
@ Pon, 14.05.2018. 10:31
Odgovor na temu Premeštanje teme