Život > Poljočuvarska služba: "slučaj Mastilović"

kakve probleme vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju, i kakve apsurde i promašaje čini poljočuvarska služba, najbolje pokazuje slučaj vlasnika zemljišta, Rastinca R.Mastilovića, koji je ni kriv ni dužan, greškom poljočuvara, ali i uz asistenciju "vrsnih" pravnika iz odelenja poljoprivrede na čelu sa načelnikom Katanićem, platio kaznu od 25.000  za navodno zakorovljenu njivu.

Umesto izvinjenja za neosnovano maltretiranje, pa i nadoknadu pričinjene štete zemljoradniku, i uprkos činjenici da njiva iz prekršajne prijave nije u vlasništvu Mastilovića, bajni "pravnici" navedenog odelenja uspeli su krivicu ipak da prebace na Mastilovića, po samo njima znanim principima...

Dakle, poštovani građani, vlasnici zemlje, a i oni koji to niste, nemojte da se začudite ako i Vama stigne prekršajna prijava, jer kako vidimo, poljočuvari "tuku" gde stignu, samo ne i tamo gde treba, a tako neobrađene i neproverene prijave, vajni "pravnici" nadležnog odelenja bez pardona prosleđuju dežurnim sudijama...

PS: slučaj Mastilović naravno nije usamljen, a predhodne greške nisu bile dovoljane da se konačno preispita rad, kako poljočuvara tako i delatnika u odelenju poljoprivrede.


мастиловић.doc
Kobra
@ Čet, 04.01.2018. 19:00
A da slućaj poljoprivrednika Mastilovića iz Rastine nije slučajna greška, već da su greške u radu i postupanju poljočuvarske službe gotovo praksa, potvrđuju i ostali slični primeri.
Kao još jednu u nizu grešaka, a na štetu građana, imamo slučaj Dušana Krasulje iz Kljajićeva, koji je po prijavi poljočuvara, nateran opet od strane "pravnika" iz odelenja poljoprivrede, da prihvati nagodbu i plati 190 evra za parcelu koju nikad nije ni radio.

Da stvar bude još gora, uvidevši grešku, odelenje za poljoprivredu je odustalo od dalje naplate, a deo upate prve rate od 70 evra, nije vraćen građaninu, koji je prinuđen da potpiše "nagodbu"...


i sad pitanje: kako je moguće da predmet ostane napola rešen, da je izvršena delimična naplata kao posledica greške, i kako se dalje tretira novac koji je od građanina na takav način oduzet ?

U nastavku teme iznećemo i ostale primere (ne)rada poljočuvarske službe, ali i odgovornih u odelenju poljoprivrede koji svojim selektivnim postupanjem nanose štetu, i građanima i gradu u čije ime postupaju.
Nije li konačno vreme, da se rad poljošuvarske službe podrobnije izanalizira, imajući u vidu nebrojene propuste u radu, pa i evidentnu štetu koju svojim nestručnim ili bahatim radom nanose građanima koji ih plaćaju.
Krasulja Dušan.jpeg
Kobra
@ Čet, 11.01.2018. 13:17
Odgovor na temu Premeštanje teme