Život > Za izmenu Porodičnog zakona

Danas (13. Septembra), održan je sastanak s Mehom Omerovićem, predsednikom Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. U međuvremenu, niz sastanaka i razgovora s predstavnicima poslaničkih odbora i stranaka, kako bi im se objasnila suština predloženih izmena Porodičnog zakona. 

Za sada - odobravanje i podrška. 

Podsetimo da je incijativa "Naše dete - naša odluka", za izmenu Porodičnog zakona, kojim bi se roditeljima omogućilo da odrede staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije.

Prema aktuelnom zakonu, ovo nije moguće, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena centrima za socijalni rad. 

Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili čak i domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. 

Ovo se odnosi kako na maloletnu decu, tako i na punoletne osobe koje nisu sposobne da se brinu o sebi, a čiji roditelji do sada nisu imali mogućnost da donesu odluku o najadekvatnijem staratelju.


poruka menjana pre 10 meseci
maka
@ Sre, 13.09.2017. 17:42
maka
Odgovor na temu Premeštanje teme