Život > EPO: Predavanje o Arhuskoj konvenciji u Bogojevu

Foto 30742 Foto 30741 U četvrtak, 20. aprila, Ekološki pokret Odžaka nastavio je predavanja o Arhuskoj konvenciji. Predavanje je održano u osnovnoj školi „Jožef Atila“ u Bogojevu. Predavač je bio Dušan Mirković, sekretar EPO-a
Pošto ima malo učenika u osmom razredu, svega jedanaest, sa školom je dogovoreno da predavanjima prisustvuju i učenici sedmog razreda , tako da je predavanju prisustvovalo 23 učenika. Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja, evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i Zelenom savetu. Većina prisutnih su položili test znanja. Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a realizator je Ekološki pokret Odžaka
Ekološkom pokretu Odžaka predstoje predavanja u osnovnim školama u Deronjama, Ratkovu i Laliću. Ova predavanja će biti obavljena u septembru ove godine. Od predavanja u maju se odustalo zbog obaveza đaka osmih razreda u vezi polaganja završnih testova za upis u srednje škole – navodi se u saopštenju Ekološkog pokreta Odžaka.
milangagrčin
@ Pet, 21.04.2017. 09:35
milangagrčin
Odgovor na temu Premeštanje teme