Biznis > NSZ: Ispravno isplaćivana novčana naknada

Foto 14485- Vrhovni kasacioni sud je objavio pravno shvatanje Građanskog odeljenja ovog suda, zauzeto na sednici održanoj 23.01.2017. godine. Na ovaj način je utvrđeno da je Nacionalna služba za zapošljavanje zakonito i ispravno obračunavala i isplaćivala novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Ovim pravnim stavom potvrđena je ispravnost preporuke iz nalaza Državne revizorske institucije iz 2012. godine. Podsećamo da je protiv Nacionalne službe za zapošljavanje pokrenuto više desetina hiljada sudskih sporova za naknadu štete zbog navodno manje isplaćene novčane naknade i da su sudovi u više od 10.000 predmeta presudili u korist stranaka. Isto je za posledicu imalo isplatu enormnog iznosa iz sredstava budžeta Republike Srbije. Najveći deo ovih sredstava odnosio se na advokatske i troškove veštačenja, a najmanje na ime isplate razlike navodno manje isplaćene novčane naknade korisnicima. Nacionalna služba za zapošljavanje izražava uverenje da će sudovi u najkraćem roku uskladiti svoju praksu sa pravnim stavom Vrhovnog kasacionog suda. Takođe pozivamo korisnike novčane naknade da imaju u vidu navedeni pravni stav najvišeg suda u državi kada se budu eventualno odlučivali da prihvate pozive i predloge brojnih advokata da pokrenu sudske postupke protiv Nacionalne službe za zapošljavanje. 
Napominjemo da će Nacionalna služba za zapošljavanje razmotriti mogućnost obeštećenja od lica koja su se na ovaj način naplatila, a putem obnove svih sudskih postupaka u kojima je nezakonito presuđeno i isplaćena razlika novčane naknade - piše u saopštenju NSZ filijala Sombor. 
savamajstor
@ Pon, 13.02.2017. 22:47
savamajstor
Šta reče - nismo krali??? Imamo pravno shvatanje! Preporuka države??? Sad će narod da se prestravi i više ne sme da je tuži jerbo oni tamo imaju PRAVNO SHVATANJE da je sve bilo po zakonu?!! Jel to neko jeo bunike kad je ovako nešto mogao da postavi kao saopštenje???
kooobac
@ Uto, 14.02.2017. 20:26
kooobac
Zvanično obraćanje NSZ. Bunike nisam jeo. 
savamajstor
@ Uto, 14.02.2017. 23:17
savamajstor
Zna se na koga sam mislio...
kooobac
@ Uto, 14.02.2017. 23:54
kooobac
Da ne bude zabune :)
savamajstor
@ Sre, 15.02.2017. 02:20
savamajstor
Odgovor na temu Premeštanje teme