Zdenka Feđver > LJUBOMORA

Ti, ždrebico

Korak da menjaš

Moj osmeh da imaš

Malo da ga bude

Ispod trepavica da gledaš

Malo da gledaš

Čelo da mrštiš

Zar da ti budem

Sunce bez mene nasilje

Ni okom da ga vidiš

Misli da ne misliš

Kožu da omrzneš

Ni za sebe da ne dišeš

Ništa da ne budeš

Sve da ti budem

Korak bez mene da ne korakneš

Bez tebe kuda i kako hoću.

Ti, ždrebico

Ispod trepavica da gledaš

Malo da gledaš

Ular da ti budem.

Zdenka Feđver (seka) @ Ned, 02.02.2020. 20:17
Prethodna blog poruka
Da biste komentarisali blogove, morate biti ulogovani.
Prethodna blog poruka