Milan Gagrčin > BUDŽET

Grad Sombor u novu 2015.godinu ulazi sa socijalnim budžetom. Na plate zaposlenih u javnom sektoru će opet otići previše novca, opet će se zakidati na investicijama, a u planu je podizanje bespotrebnog kredita od 300 miliona dinara, koji će biti iskorišćen za izgradnju, nečega. Opet je na delu manipulacija budžetom i kupovina podrške aktera koji podržavaju ovu vlast. Prilikom izrade budžeta propuštena je prilika da se ozbiljnije uhvati u koštac sa brojnim problemima, te da se smanje rashodi. Šta su prioriteti? U koje oblasti želimo investirati? Da ima zdravog razuma, stavke bi se raspoređivale prema projektima. Nema vidljivih projekata, nema prioriteta, a to znači da nema ni razvojne politike. Gradska vlast nije u stanju da se uhvati u koštac sa birokratijom i administracijom, a na kraju dolazimo u situaciju da su se prepucavanja oko budžeta, svela na nekoliko miliona pomaka, i ništa više od toga. Kada je reč o prihodimo, upoređujući planirane prihode za 2015.godinu, prihode iz prvog rebalansa budžeta iz 2014.godine, i pregledavajući izveštaj o izvršenju budžeta koji u 2014.godini iznosi 85%, mogli bismo dosta toga zaključiti. Porezi na zarade i porez na zemljište su manji, što je očekivano, ali sa druge strane, planirani su veći prihodi od samostalne delatnosti (23 miliona), porez na imovinu (250 miliona), porez na kapitalne transakcije (skoro 40 miliona). Prateći izvršenje budžeta, može se zaključiti da jedino povećanje poreza na kapitalne transakcije ima osnova, ostalo nema. Ostale prihodne strane su manje-više iste kao i prethodne godine, ali posmatrajući izveštaj o izvršenju budžeta nema nade da će se većina tih prihoda i ostvariti. Što se rashoda tiče, najviše novca odlazi na plate, poreze, i sva ostala davanja zaposlenima, 1.003.470.000 dinara ili 35.31%; na stalne troškove odlazi 310.969.000 dinara ili 10.94%; troškove putovanja 71.007.000 dinara ili 2.50%; usluge po ugovoru i specijalizovane usluge 287.226.000 dinara ili 10.11%; a na subvencije (vidljive i nevidljive ) čak 401.728.000 dinara ili 14.13%; što sve zajedno ukupno iznosi 2.074.400.000 dinara ili 72.99%. Ako se napravi paralela po oblastima, primećuje se, da komunalna oblast beleži povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 21.255.000 dinara, direkcija za izgradnju grada je izgubila 108.496.000 dinara, mesne zajednice su izgubile 40.352.000 dinara, dok socijalna zaštita i kultura beleže rast od 19.162.000 odnosno 21.035.000 dinara. Povećanje se beleži i kod fizičke kulture u iznosu od 31.987.000 dinara; predškolske ustanove 2.859.200 dinara; osnovnog i srednjeg obrazovanja 17.953.000 dinara odnosno 636.000 dinara; te poljoprivrede u iznosu od 21.000.000 dinara. Ono što je posebno interesantno je veći budžet za Narodnu kuhinju (11 miliona), manji budžet Turistička organizacija grada Sombora za 1.929.000 dinara, nema gradskog fonda za poljoprivredu, razvojna agencije grada Sombora, je dobila 3.000.000 dinara, a u planu je odvajanje još 2.000.000 dinara od strane osnivača, što znači da će ova agencija sledeće godine najverovatnije biti ugašena ili će morati sama da obezbedi sredstva za svoje funkcionisanje. 

Milan Gagrčin (milangagrčin) @ Čet, 01.01.2015. 03:29
Prethodna blog poruka

Komentari

Upada u oči da je Turistička organizacija dobila manje skoro 2 miliona - jel to da se začepi rupa od minusa koji napravi onaj nadridirektor? Ja bi primenio tu praksu kod svih javnih preduzeća i ustanova. Ko god da se razbacivao lani, da mu ove godine budžet bude za toliko manji.
kooobac
@ Uto, 27.01.2015. 17:18
kooobac
Da biste komentarisali blogove, morate biti ulogovani.
Prethodna blog poruka